Print
Category: Andakter

 


«Men dere er kommet til - Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod.»
(Hebreerne 12:24)

 

Abels blod taler om straff og gjengjeldelse, men Jesu blod taler om frifinnelse.


Den røde tråden i Bibelen er blodslinjen. Den starter allerede i Edens hage og ender opp på Golgata. 
Når Gud kler Adam og Eva med skinnet fra et dyr som måtte late livet, er dette et mektig bilde på Jesu forsoningsverk på Golgata. Vi trenger å bli dekket med Jesu blod, slik at vår synd og skyld skjules i hans blod. Uten dette dekke, står vi nakne og skyldige foran Gud.

 

«Jeg vil glede mig i Herren, min sjel skal fryde sig i min Gud; for han har kledd mig i frelsens kledning og i rettferdighetens kappe har han svøpt meg, likesom brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og likesom bruden, som pryder sig med sine smykker.»
(Jesaja 61:10)

 

Frelsens kledning og rettferdighetens kappe. En sterk profeti som nå er oppfylt på Golgata. Vi har fått denne kledningen og denne drakten. Vi står ikke lenger nakne innfor Gud med all vår skyld og skam. Vi er ikledd Guds rettferdighet. Se brevet til Romerne. Gjelden er betalt og vi erklæres rettferdige og skyldfrie i Kristus. Men Gud krevde et offer for at det skulle skje.

 

Når vi går videre ser vi den røde blodslinjen veldig klart. Gud så til Abels offer, men ikke til Kains offer. Hvorfor? Fordi Abel ofret blod, mens Kain ofret det han selv hadde dyrket fram. Men dette viste Gud oss at han godtar bare de offerne der det utløses blod.

«Og nesten alt blir etter loven renset med blod, og uten blod blir utgydt, skjer ikke forlatelse.» (Hebreerne 9:22) 


Dersom vi skulle betale vår gjeld til Gud uten Jesu blod ville det føre oss til åndelig død, evig fortaplse. Dette er den ytterste konsekvens av å synde uten å akseptere Jesu blod som eneste frelsesverk. Hvem krevde offeret? Gud! Altså var det Gud som krevde det offeret Jesus gav på Golgata kors. 

 

Så kan man rent retorisk spørre; hvem var det som tok livet av Jesus? Var det Gud, fariseerne eller Romerne? Svaret er vel ganske enkelt. Gud hadde bestemt at det skulle skje, Jesus tok på seg oppgaven å lide, og de to andre utførte det!