En gutt gikk ombord på en stor båt og spurte kapteinen om han hadde noe arbeid til ham. Han ville hjelpe sin mor som satt trangt i det, fortalte han.

Kapteinen synes godt om gutten og spurte om han hadde noen attester. Men gutten hadde ingen slike – og kapteinen kunne derfor ikke ansette ham.

Gutten vender seg for å gå. Da roper kapteinen på ham og spør hvilken bok han har i brystlommen på jakka si.

”Å” svarer gutten ”det er det nye testamentet mitt.” Kapteinen får den lille boken; åpner den og ser at det er en gave til gutten fra søndagsskolelæreren hans - med hilsen og takk for flittig fremmøte og god oppførsel.

”Se det,” sier kapteinen og nikker, ”her har du jo en bra attest. Deg kan jeg nok bruke. Velkommen ombord!”
izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort