«Din er jeg, frels meg! For jeg har søkt dine befalinger. De ugudelige har ventet på meg for å ødelegge meg. Jeg gir akt på dine vitnesbyrd.» Sal 119,94-95.

Jeg er skapt av Gud til å være hans.

Jeg ble til for hans sønn.

Jeg ble kjøpt tilbake til Gud av Jesus Kristus.

Jeg er døpt til Kristus.

Jeg ble trolovet med Jesus.

Jeg har kunngjort det i verden rundt meg.

Jeg hører til i himmelen og er innskrevet i Livets bok.

Jeg er regnet med  i Jesu menighet, hans brud.

For å bli stående i livet med Jesus Kristus ber jeg deg Jesus :

Frels meg fra djevelens listige angrep og hans brennende piler.

Frels meg fra ondskapens åndehær i himmelrommet

Frels meg, så jeg ikke gir djevelen rom.

Frels meg fra verden, den åpenbare og den religiøse verden.

Frels meg fra kjødets lyst og øynenes lyst.

Frels meg fra alle onde «ismene» i verden.

Frels meg fra menneskebud, menneskefrykt.

Frels meg fra dårlig lesestoff, det være fra aviser, tv, mobil og tidsånden.

Frels meg fra kjødet, det være selvrettferdighet, selvhellighet, selvklokskap og selvbedrag.

Frels meg fra det onde i alle skikkelser, slik som mistenksomhet, misunnelse og motløshet.

Frels meg gjennom verden, den nåværende og onde verden.

Frels meg hjem! Jeg må nå himmelen, jeg må nå – hjem!

«Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet! Amen.» 2 Tim 4,18