«Ta meg med deg! La oss skynde oss! Kongen har ført meg inn i sine kamre. Vi vil fryde og glede oss i deg, vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker de deg.» Høysangen 1,4

Kongen har et stort hus med mange rom, og han vil føre sin brud inn rommene. Jesus sier i Joh 14,2-3: «I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.»

Også nå ønsker Jesus å føre oss inn i rommene og vi møter –

Avkledningsrommet hvor vi blir avkledt all vår egenrettferdighet og fariseisme og må stå i vår skam naken og bar for hans åsyn, der vi må erkjenne at vi er fortapt. Men så fører Jesus oss inn i Badekammeret og tvetter oss rene og så sier han til oss: «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Joh 15,3  Vi føres så inn i Kledningskammeret, hvor vi så blir iført bryllupsdrakten. Vi blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Jesus Kristus. Deretter må vi ha næring for å leve, og Jesus fører oss inn i Matkammeret hvor vi spiser livets brød. «Ta, et! Dette er mitt legeme…….  For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.» Matt 26,26-28.

Så kommer vi til Lønnkammeret hvor vi får vår styrke til den daglige gjerning. Videre til Arbeidskammeret hvor Jesus vil at vi skal tjene hverandre og få de ufrelste med på Veien.

I Hvilekammeret får en hvile. En arbeider trenger å hvile. Så går vi videre til Tilbedelseskammeret hvor vi skal tilbe Gud i ånd og sannhet. Skattekammeret viser oss skatter som er skjult i mørke og på lønnlige steder. Rustningskammeret gir oss Guds fulle rustning , slik at vi kan stå imot Djevelens listige angrep og ikke blir truffet av hans brennende piler. Sannhetens belte er viktig å ha på oss. På Mørkekammeret kommer tydelig bildene fram og blir kjennelige. De prøvsomme tider som har hatt betydning for oss og andre.

Til slutt kommer vi inn i Tilfluktskammeret, hvor ingen fiende kan nå oss og ødelegge oss. Her kan vi fryde og glede oss og lovprise Jesus for hans kjærlighet i samfunn med de hellige.

«Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Joh 14,21