«Så skal dere da se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds hemmeligheter.» 1. Kor 4,1.

Husker når jeg leste i Bibelen før jeg hadde blitt en kristen, så var det bare ord uten «liv». Med andre ord, jeg forstod ingenting av bokens innhold. Bibelen var en lukket bok, hemmeligheter som var skjult for meg. Bibelen taler om mange hemmeligheter, slik som:

* Lovløshetens hemmelighet, som begynte med den religiøse Kain og vil fullbyrdes i den lovløse Antikrist. Jfr.2.Tess 2,7.

* Gudsfryktens hemmelighet, som begynner med den rettferdige Abel og fullbyrdes i den lovlydige Kristus.

  1.Tim 3,16 sier: «Det må alle bekjenne, at gudsfryktens hemmelighet er stor: Han ble åpenbart ¬i menneskers skikkelse, vant sin rett i Ånden, ble sett av      engler, forkynt for folkene, trodd i verden, tatt opp i herlighet.»

* Bruden, som er Lammets hustru, er også en stor hemmelighet. Hun hviler i Kristus og kommer til den hellige stad, det himmelske Jerusalem. (Åp. 21,9 og 22,5.)

* Mennesket er også en stor hemmelighet, for ingen vet hva som bor i mennesket, «For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham?» 1 Kor 2,11

* Evangeliet er en hemmelighet. 1. Kor.2,9-10

* Å bli født på ny er en stor hemmelighet. Joh 3,8.

* Kristus er Guds hemmelighet, «For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd.» 1 Kor 2,11 . Jesus unnfangelse og jomfrufødselen er også en hemmelighet.

* Den siste hemmeligheten som vi kristne lengter etter er Paulus åpenbaringsord i 1 Kor 15, 51-52 :

  «Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For                 basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.» 1. Kor 15,51-52.