«Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.» Matt 24,4-6.

 

NRK sendte et program hvor en fotograf hadde hørt om at en mann i Brasil ga seg ut for å være Messias. Hundrevis av millioner mennesker venter jo på at Jesus skal komme tilbake, sa fotografen, og  forventningen om Jesu gjenkomst gjør troen levende. En kvinne som ble intervjuet sa : «Han sa til meg : Jeg er Jesus. Gud sendte meg til jorden.» Denne mannen bor i Brasil og kaller seg INRO Cristo. Han påstår at han har hørt Guds stemme tale til ham siden han var liten. «Jeg er Guds sønn, den førstefødte- ja slik bad Gud han presentere seg slik. «For det er slik menneskeheten forventer å se meg,» sa han. Han bor på landsbygda utenfor Brasila sammen med 12 disipler i en menighet som kalles Soust. Så langt denne reprotasjen.

Vi opplever at stadig flere gir seg ut for å være Messias, Guds sønn. Mange «Messiaser» gjør tegn og under foran menneskene som tror på de. Ikke rart at Jesus advarte :

«Se til at ingen fører dere vill!»

Hvordan skal vi oppriktige troende kristne holde vår trosforhold til Jesus rent?  Skriften gir oss svaret:

«Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.»  Sal 119,9

Dette ordet gjelder oss alle troende, ikke bare de unge, selv om de unge er nyere på Veien enn mange av vi voksne. Det er nesten som å kjøre bil. En nybegynner er alltid mer usikker på veien i bil enn de som har kjørt bil i flere tiår. Men samtidig er en nybillist mer oppdatert i trafikkreglene enn en voksen og erfaren billist. Slik kan det også bli med vår tro på Jesus. Vi eldre mener vi kan skriften bedre enn de unge og derfor vil vi ikke lytte til ungdommens tanker og tro. Men felles for oss alle troende, unge som eldre. Hvor mange av oss har gitt Jesus hundre prosent av oss selv? Vi sorterer ut ting som vi kan gjøre, ting som ikke Jesus liker, men allikevel gjør vi det. Hvorfor? Svaret som da gis er : « Vi kan ikke bli for åndelige, vi er jo tross alt her på jorden enda.»

Er vi villige til å ta vårt kors opp for å følge Jesus hver dag og stund. Det er Jesus sine ord. -Ta opp ditt kors og følg meg! Paulus sier det slik:

«For: for meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning.»  Fil 1,21.

God helg!