«Ikke det som kommer inn gjennom munnen, gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent. Forstår dere ikke at alt som kommer inn gjennom munnen, går ned i magen og kastes ut den naturlige veien?  Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott.» Matt 15,11,17-19.

Jødene hadde laget seg mange egne forskrifter som måtte overholdes av folket, og et av disse er dagens drypp hentet ifra, nemlig fariseernes ord : «Hvorfor bryter disiplene dine de gamles forskrifter? De vasker jo ikke hendene når de holder måltid.   Men han svarte dem og sa: Og hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?  Matt 15,2-3

For Gud har påbudt og sagt: «Hedre din far og din mor!» - og likedan den som bruker vondord mot far eller mor, skal visselig dø.    Men fariseerne sa til folket : Dersom noen sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til templet!  - så trenger han slett ikke å hedre sin far eller sin mor. Dermed  gjorde de Guds bud ugyldig på grunn av sine egne forskrifter.

Følgende tanker skrev en på nettet: «Lær deg å skille mellom hjernen og hjertet . Hjertet vil aldri noen noe vondt Hjertet er kjærlighet. Hjertet og sjelen er et vidunderlig team sammen De sitter med alle svarene.»

Hva sier Guds ord: «Svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, ubotelig sykt er det. Hvem kjenner det?» Jer 17,9.

I Matt 12,35 sier Jesus : «Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd.»

Vi må nok bekjenne at vi ikke alltid kan styre vår tunge, men da sier Jakobs brev 3,10 : « Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det ikke være slik

Men den 6. desember 2017 ca kl 19.00 norsk tid, proklamerte USAs president Donald Trump for hele verden og trosset alle advarsler med å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, samme dag som Finland feiret sin 100 år dag i frihet.(Tsjekkia anerkjente allerede i sommer Jerusalem som hovedstad). President Donald Trumps ord om å anerkjenne Jerusalem som Israel hovedstad vil utløse mange velsignelser, men også mange forbannelser. Men den som velsigner Israel skal selv bli velsignet iflg Guds løfte til Abraham i 1.Mos 12,3:

«Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.»

Staten Israel ble stadfestet av verden 12.mai 1948 og siden den tid har jødene strømmet hjem til sitt land fra hele verden og da spørs det hvor lenge skal en vente på oppfyllelse av Luk 21,24 :

«De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende