«Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda.    Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det.» Sak 12,2-3.

Jerusalem er en unik by i verdens målestokk. Det er bare en by i verden som Gud har omsorg for mer enn andre steder og det er Sion, byen Jerusalem. Om den sier Sakarja 8,3 :

«Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by. Og Herrens, hærskarenes Guds berg, skal kalles det hellige berg.»

Fra den 6.desember 2017 gikk det ut en melding fra president Donald Trump i USA til hele jordens befolkning: «Jeg anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad.»

Disse ord har vært vedtatt i den amerikanske kongressen siden 1995 , der den som slo fast at det skulle være amerikansk politikk å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Samtidig inneholder loven en klausul, som gjør at hver president kan utsette ambassadeflyttingen med seks måneder hver gang det skal vurderes. Nå mente Trump tiden var inne for å sette vedtaket ut i livet. Det var ikke mange som trodde at han gjorde alvor av det. Men alt skjer i sin tid. En tv redaktør sa før presidentvalget:

«Donald Trump kommer ikke til å bli USAs neste president. Forklaringen er såre enkel. Den som følger med på den amerikanske valgkampen kan ikke unngå å sitte igjen med frykt for at verdens største atommakt snart skal ledes av en mann som omtales som en kunnskapsløs idiot uten folkeskikk, blottet for selvinnsikt og med enda dårligere impulskontroll. Det er ingen tvil om at det er stress å tenke på en rødsprengt og hissig Donald med den latterlige sveisen i uorden, hengende svettende over atomknappen.»

Guds planer er ikke våre planer. Om alle mennesker hadde godtatt at Gud sendte sin sønn Jesus til jorden for å redde dem for evig fortapelse, da ville de nok også ha lyttet etter hva hans Ord sier om framtiden. Ta for eksempel profeten Jesaja ord i kap.66, vers 8:

«Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner.»

Landet Israel ble født på en dag i mai 1948, hvor «jordmoren» var FN med den norske generalsekretæren Trygve Lie. Samme dag var jødene på plass og flere strømmer nå til ettersom de «jages» hjem til landet sitt Israel. Mange onde dager kommer for jødene og verden for øvrig framover, men seieren for Guds rike er vedtatt av Guds skaper og en dag vil Jesaja’s 2,3 oppfylles :

«Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.»

Ha ei god helg!