«Mens han ennå talte til folket, se, da sto hans mor og hans brødre utenfor og ville få ham i tale. Og en sa til ham: Se, din mor og dine brødre står utenfor og vil få deg i tale!  Men han svarte den som sa det til ham: Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?  Og han rakte hånden ut mot disiplene sine og sa: Se, det er min mor og mine brødre!  For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.» Matt 12,46-50.

Jesus var begynt sin himmelske Fars gjerninger på jorden, han var da rundt tretti år gammel. Jesus hadde forlatt sin jordiske foreldrebolig i Nasaret og han bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved Galilea-sjøen, i Sebulons og Naftalis landområder og fra den tiden begynte Jesus å forkynne og si:

«Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» Matt 4,17b.

Jesus må ha vært inne i et hus da moren, Maria, og hans brødre kom for å snakke med ham, for de stod utenfor der han talte. Vi vet fra skriften at Jesus hadde 4 brødre og minst to søstre. Faren Josef er ikke nevnt i Bibelen siden Jesus var i Templet ved 12 års alderen, nå var det gått ca 18 år. Utfra Jesu ord på korset til Johannes og til moren Maria, kan det se ut som at Josef var død før Jesu korsfestelse, for Jesus var den førstefødte og slik jødenes skikk var, så var det Jesus som hadde ansvaret for mor og søsken om far døde. Derfor kunne Jesus si til sin mor, da han hang på korset :

«Kvinne, se, det er din sønn!»

Deretter sa han til disippelen Johannes:

«Se, det er din mor!»

Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Hadde hans stefar Josef, vært i live, så ville aldri Jesus gjort denne handlingen. Jfr. fortellingen da Jesus var i templet 12 år gammel, hvor der står:

«Så gikk han med dem og kom til Nasaret, og han var lydig mot dem. Men hans mor gjemte alle disse ordene i sitt hjerte.» Luk 2,51.

Likeens står det ingenting om at de andre sønnene til Josef, eller søstrene, tok til motmæle mot Jesu «befaling» til Johannes og moren, Maria. De kunne «ansvarsregelen».

Hvilket ansvar har vi overfor våre troende brødre og søstre i Herren?

«Derfor, alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem! For dette er loven og profetene.» Matt 7,12