«Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.» Joh 17,17.

Vi som tror at Guds ord er sannhet, har ikke slike tanker som de hadde i overgangen fra katolikker til protestanter . Den første protestantiske presten i Kemi menighet i Østerbotten,Finland på 1600-tallet hette Nikolaus Rungius. Presten hadde kraft og styrke over sine bønner og prekener, og med lys over Guds ord sa han en gang til sin menighet :

«Hvis min forkynnelse ikke er sann, så skal kroppen min råtne når jeg dør, men hvis den er sann , så skal aldri kroppen min råtne.»

En slik uttalelse fra en prest gikk ikke i glemmeboken hos menigheten, for det skulle jo bli enkelt å kontrollere om han hadde talt sannhetens ord til dem, for da ville ikke kroppens hans råtne etter hans død. I 1629 døde presten Nikolaus Rungius og ble lagt i kiste. Det skulle ikke gå langt tid før en så om kroppen råtnet, men årene gikk og ble til tiår, ja, tiår ble til  århundre og kroppen var som uforandret av ”tidens tann”.  Andre som ble begravet på samme tid hadde råtnet bort. Kisten som Rungius lå råtnet, og de måtte erstatte den med en ny, og en ny, fortløpende som de råtnet, men kroppen til presten var som før. Ja, generasjon etter generasjon har sett kroppen hans og må bare bekrefte at prestens ord var sanne og rette. Selv gudsfornekterne kunne ikke si noe mot fakta, men Rungius fikk ikke fred, for under 2.verdenskrig var det noen berusete tyskere som tok kroppen hans opp og slepte den rundt med det resultatet at den høyre armen ble brukket av fra kroppen. Senere fikk en tysk professor lov til å ta armen til inngående undersøkelser og han fant ikke spor etter balsamering, det samme resultat kom også andre finske og internasjonale eksperter til med sine undersøkelser.

Idag kan en igjennom et glass i golvet i  St Mikaels kirke i Keminmaa kommune se hans naturlige mumifiserte kropp.

«Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot seg advare. Og du har reddet din sjel.» Esek 3,21