«La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Joh 14,1-3

Har du noen gang undret på hvordan rommet ditt i himmelen ser ut? Er det noe jeg og du kan gjøre for å påvirke byggingen? Vi vet fra Åp 21,21 at i det nye Jerusalem som en dag skal komme ned på jorden, har tolv porter, hvor hver av portene er én perle. Og byens gate er av rent gull, som gjennomsiktig glass. Husker en kvinne som beskrev sitt møte med Jesus i himmelen og hvor hun så himmelske herskapsboliger og tusenvis av engler som bygde på dem. Noen av englene bygde veldig fort, andre bygde veldig sent, og andre igjen bygde ikke i det hele tatt. Da hun spurte Herren; «Hvorfor bygger noen engler raskt, mens andre bygger tregere, og noen har sluttet helt å bygge?

Herren sa til henne : «Min datter, det er på samme måte som hvordan Mitt folk jobber på jorden. Englene Mine jobber i samme farten som Mine barn gjør på jorden. Min datter, – Mitt folk sprer ikke ut evangeliet lenger. – Mitt folk faster ikke lenger. – Mitt folk går ikke ut på gatene og deler ut traktater og forkynner sannheten lenger. Mitt folk skammer seg. Gå å si til Mitt folk at de må komme tilbake til de gamle stier. De englene du så som ikke gjorde noen ting, tilhører de menneskene som har forlatt Mine stier. Min datter, gå og fortell Mitt folk at de må komme tilbake til de gamle stier og mens Han sa dette begynte Han å gråte.»

Alle mennesker som er kommet til himmelen gir sin ære og lovsang til Herren og de tilber Ham som har sonet deres synd på Golgata kors. Hva forventer Herren av oss som tilhører Han ?  Jeg tror Herren forventer at vi – ærer Ham med lovsang, tilber Ham som Herre og Frelser, og søker Ham av et helt hjerte.

For Jesus vil gå til et folk som søker Ham i ånd og sannhet, ja, til et folk som er klare, – ja, til et hellig folk som venter på Ham i sky!

«Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.» Jer 6,16