«Og det skjedde da det led mot tiden da han skulle opptas, da vendte han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit.» Luk 9,51

Jesus gikk mot sitt sluttoppdrag her på denne jord, han visste at i Jerusalem ville han gi sitt liv på et kors for menneskeheten på jorden. Han skulle gi menneskene tilbud om å vende om fra Adams synd, slik at de fikk leve med Gud i all evighet. Prisen Jesus måtte betale var høy, han måtte frivillig gi sitt eget liv. Ved hans sår fikk vi legedom og ved hans blod fikk vi våre overtredelser tilgitt. Alt kun av hans nåde imot oss mennesker.

Så for oss som lever på jorden i dag, så har vi alle fått tilbudet fra Gud, jfr. Joh 1,12:

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»

Vi som er kommet til tro på Jesus Kristus, vet at det lider mot tiden da Jesus snart vil komme for må hente sin menighet (brud) opp til seg i himmelen. Derfor må også vi ha vendt våre ansikter mot Jesus som sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen og venter på «signalet» fra sin Far til å hente sin brud hjem.

«La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.» Kol. 3,2.