«De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn! For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt» Sal 83,5-6.

Vi går mot en ny julehøytid, en høytid som feires over hele vår verden. Hvem er i fokus i denne høytiden? Jo, det er selvsagt Jesus , Guds sønn, som kom til denne jord for å frelse oss mennesker fra en evig adskillelse fra Gud. Vi var fortapt, borte fra Gud, han kom til sitt folk jødene, men da de ikke ville akseptere han som Messias, ble veien til Gud åpnet for oss hedninger i stedet. Men denne nådetiden for oss hedninger, vi som ikke er jøder vil snart gå

«Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.» Apgj 3,19-21.

Men dagens drypp er like aktuell i 2017 som den var da salmisten skrev den, nemlig at jødene er et eiendomsfolk som hører Herren Gud til og som verden vil utslette. Men verden greier aldri å fullføre sine tanker, selv om de vedtar i FN at områder i Israel og byen Jerusalem ikke tilhører jødene, så tilhører dette landet dem ifølge Guds løfte til Abraham. Så når vi synger «Fred på jorden…», så blir det ingen fred før Fredsfyrsten , Messias, Jesus Kristus kom i sin herlighet og glans. Da kommer freden, for han er freden, for han må hvert kne en dag bøye seg med å innrømme at Jesus Kristus er Herre.

Derfor gjør vi lurt i å tenke på at jødene ga fra seg redningen fra Gud, frelsen i Jesus, slik at vi hedninger kunne «podes» inn som grener på vintreet. Dette kalles for nådetid for oss hedninger, for snart vil alle de frelste, de som tror på Jesus, bli hentet hjem av Jesus, vår brudgom og Herre. Messias som jødene venter på skal komme, vil komme  da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.

Julehøytiden minnes om Jesu fødsel her på jord, men som alle oss andre på jorden så blir vi en dag voksne, slik også med Jesu-barnet som lå i en krybbe. Neste gang han kommer til oss, så er det for hente alle dem som tror på ham som frelseren fra våre synder, inkludert jøder og oss hedninger.

«at Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstandelse skulle forkynne lys for folket og for hedningene.» Apgj 26,23