«Da Haman så at Mordekai ikke falt på kne eller kastet seg ned for ham, ble han full av harme. Men han syntes det var altfor lite å legge hånd bare på Mordekai. Han hadde fått vite hvilket folk Mordekai tilhørte. Derfor søkte han å få utryddet alle de jøder som fantes i hele Ahasverus’ rike, fordi det var Mordekais folk.» Ester 3,5-6.

Dagens drypp handler om jødene og «hedningene» i gammel tid 485 f.Kr. Esters bok har sitt navn etter den vakre foreldreløse jødejenta, som ble den persiske kong Ahasverus dronning. Kongen hadde gitt ordre til at alle kongens tjenere som var i kongens port, at de skulle falle på kne og kaste seg ned for Haman, som var etter kongen i rang. Men Mordekai som var jøde falt ikke på kne og kastet seg ikke ned for Haman. Da sa kongens tjenere som var i kongens port, til Mordekai: «Hvorfor trosser du kongens bud?»  Dag etter dag talte de slik til ham, men han hørte ikke på dem. Da meldte de det til kongens tjener Haman, hvorfor Mordekai ikke ville bøye kne for ham . For Mordekai hadde sagt til dem at han var jøde. Men Haman syntes det var altfor lite å legge hånd bare på Mordekai. Han hadde fått vite hvilket folk Mordekai tilhørte. Derfor søkte han å få utryddet alle de jøder som fantes i hele Ahasverus’ rike, fordi det var Mordekais folk. Så ble det sendt ilbud med skrivelser til alle kongens landskaper om at alle jødene skulle ødelegges, drepes og utryddes, både unge og gamle, små barn og kvinner, alle på én dag og at deres gods skulle plyndres.

Dronningen var selv jøde og Mordekai sendte følgende beskjed til henne : «Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?»

Ester vendte seg da til kongen med å kaste seg ned for hans føtter og gråt og bønnfalt ham om å avverge agagitten Hamans ondskap og den planen han hadde lagt mot jødene.

Dronningen ble bønnhørt av kongen og Hamas led døden og Morderkai fikk overta rollen til Haman.

Hva viser dette oss som lever i 2017? Jo, at intet er nytt under solen. Jødene har blitt offer for mange slags «konger» og de har blitt drept i et antall av flere millioner mennesker.

Men gjennom de 2000 år som er gått siden Jesus ble født på jorden, så har jødefolket blitt forfulgt av konger og diktatorer i denne verden.

Legg merke til at en jøde er og forblir en jøde, de holder sammen med et språk, et folk og nå i et land, Israel. Tror du noen kan gjøre ende på jødene ? Nei, de er Guds utvalgte folk og Gud glemmer ikke sine ord i Jesaja 54,17 :

«Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha fremgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier Herren.»