«Da svarte Johannes og sa: Mester, vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forbød ham det, fordi han ikke er i følge med oss.  Jesus
 sa til ham: Forby det ikke! For den som ikke er imot dere, er for dere.» Luk 9,49-50
 
Disiplene hadde nettopp hatt tanker seg imellom om hvem av dem som kunne være den største? Jesus visste hvilke tanker de hadde og tok
derfor et lite barn og stilte det ved siden av seg.  Så sa han at til dem at den som tar imot dette lille barnet for mitt navn skyld, tar imot meg.  Det
 var da Johannes tok en ny tanke opp for å høre hvilken løsning Jesus hadde på det spørsmålet. Svaret som Jesus gir, er «dagens drypp».
Det må tydelig ha vært en mann som trodde på Jesus og hans kraft, fordi denne fremmede mannen kunne  drive ut onde ånder i Jesu navn. For
 vi husker fra Apostelgjerningene 19,13-16, at noen jøder som reiste rundt som åndemanere, forsøkte også å nevne Herren Jesu navn over dem
som var besatt av onde ånder, idet de sa: «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.»  Sju sønner av den jødiske øversteprest
Skevas drev på med dette.  Men den onde ånd svarte dem: «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» Mannen som var
besatt av den onde ånden, fór løs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset.
Konklusjonen blir : Du må vite hva du gjør, ikke hva andre gjør. «Det gjelder ikke lenger å være hellig utenpå, når kraften er borte, du utmattet
 står. Bøy deg nå ved korset og få en ny berøring nå»
 
Jesus sier i Mark 3,27: «ingen kan gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke. Da kan han plyndre
 huset hans.» Denne erfaringen gjelder for oss kristne i dag også, vi må vite hvem vi tror på.  Ha en virkningsfull helg i Herren Jesus!
 
«Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror.» Matt 9, 29