«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.» Rom 8,1-2.

«Nå er jeg frelst og fri fra syndens slaveri. Ingen makt på denne jord kan meg skilles fra hans ord. Han har seiret , takk og lov! Jeg hørte glad så tydelig : Det er fullbrakt!»

Hva var det Jesus fullbrakte på korset?  Jo, han åpnet en ny og levende vei inn til Gud i Himmelen. Forhenget i templet i Jerusalem revnet i to, fra øverst til nederst. På et øyeblikk var all offertjeneste lagt i grus! Jesus vant en evig forløsning da han brøt vei gjennom forhenget og helt fram til Guds trone. Han åpnet en ny og levende vei for oss inn til Gud – i motsetning til lovens gamle og døde vei. – Her ligger grunnlaget for vår frimodighet som kristne. Med alt vårt strev makter vi ikke å bygge en vei til Gud, men vi trenger det heller ikke: Jesus er vår øversteprest, og han har gjort alt som er nødvendig for vår frelse!

Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp; for han som gav løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot.  Jfr.  Hebr 10, 21-27.

«Jeg vet at Messias kommer,» sa kvinnen – Messias er det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han si oss alt.»  Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som taler med deg.» Joh 4,25-26.