«Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.» Joh 6,35

En ny dag  er kommet med nye muligheter. Tenker en over hva dagen vil bringe når en står opp om morgenen? Vi har vel alle våre gjøremål for dagen, men arbeidsrytmen kan bringes ut av balanse. Dagen kan bringe deg nyheter som gjør at du må legge om ditt arbeidsprogram.  Leser vi i Bibelen ord som omhandler døgntidene våre, så ser en at noen gjør de samme ting til forskjellige tider på døgnet. Slik er det med oss mennesker også i dag. Noen går til fast arbeidssted hver dag, andre har forskjellige steder, andre igjen jobber døgnskift, noen går turnusvakter, men om Herren står det i Salmene 121,4 :

«Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.»

Disse ord i Bibelen omtaler morgenen:

«Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.» Klagesangene 3,22-23

«Hver morgen skulle de stå og love og prise Herren, likeså hver kveld.» 1 Krøk 23,30

Disse ord omtaler middagsstunden:

«Han sa også til ham som hadde innbudt ham: Når du gjør gjestebud til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre og slektninger eller rike naboer. For da vil de be deg igjen, og du får gjengjeld.» Luk 19,8

«Den femte dagen sto han igjen tidlig opp om morgenen og ville reise sin vei. Da sa den unge kvinnens far: Kjære, få deg først noe å styrke deg med, så får dere vente til det lir over middag. Så åt de begge sammen.» Dom 19,8

 Disse ord omtaler kvelden:

 «Da det var blitt kveld, gikk han til bords med de tolv.» Matt 26,20

 «Men da det ble kveld, gikk disiplene hans ned til sjøen.» Joh 6,16

 Disse ord omtaler natten:

«Da sa han til dem: Bli her i natt, så vil jeg gi dere svar etter som Herren taler til meg. Og Moabs høvdinger ble hos Bileam.» 4 Mos 22,8.

«Da sa Samuel til Saul: Hold opp! Så vil jeg forkynne deg hva Herren har talt til meg i natt. Han sa til ham: Tal!» 1 Sam 15,16

«Lytt, dere himler, og jeg vil tale! La jorden høre på min munns ord!» 5 Mos 32,1