«Men dere stoler på løgnaktige ord, som det ikke er noe gagn i.  Er det ikke så at dere stjeler, slår i hjel, bryter ekteskapet og sverger falskt, at dere tenner offerild for Ba’al og holder dere til andre guder som dere ikke kjenner? Så kommer dere og trer fram for meg i dette huset som bærer mitt navn, og sier: «Vi er frelst.» Og enda holder dere på med alle disse avskyelige ting.» Jer 7,8-10.

Er dagens drypp et speilbilde av kristenheten i dag ?  Stoler ikke flertallet av folkekirkens folk på løgnaktige ord, når de tolker Guds ord etter flertallets vilje. Det Herren sier er en vederstyggelighet i hans øyne, det bryr hans folk seg ikke om. Stjeler vi, slår vi i hjel, bryter vi ekteskapet og vi sverger slett ikke falskt, dessuten holder vi oss ikke til andre guder, vi kan driver litt yoga for å roe sinnet ned, pluss en fest i ny og ned. Ja, utfra dette levesettet møter vi villig opp til samling i Guds hus og vi skammer oss ikke ved å si at vi er frelst. Gud er kjærlighet.

Men kjærligheten godtar ikke alt. Kommer vi derfor i den situasjonen at vi tolerer det Guds ord advarer mot, da er det bare én vei ut av uføret: Å vende om!

Den guddommelige kjærlighet finner vi i 1Kor 13,7: « Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt»

Vi lever i en turbulent tid, hvor alt skal skje hurtig og resultatetene skal være gode i vårt arbeid. Guds veiledning brukes ikke i arbeidslivet i dag, nei, der er det kunnskap fra a til å.

Lærerne og ledere i firma må omskoleres og lære og yte nå nye mål i jobbsammenheng. Men hva nytter det om jeg har hele verden i min hånd, men taper min sjel?

Jesus har gitt oss medisinen i Joh 8,31–32:

«Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»