«Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet,  i forfølgelser, i lidelser - slike som møtte meg i Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått. Og Herren har fridd meg ut av dem alle.»2 Tim 3:10-11

Paulus hadde en trofast medarbeider i sitt team, det var Timoteus. I dagens drypp minner han sin medarbeider om hans trofasthet i liv og lære som en kristen.

Hvorfor må vi lide, vi som er kristne? Hvis Gud virkelig elsker oss, hvorfor skjer alle disse negative tingene med oss, som Paulus regner opp for Timoteus?

Paulus fikk valget om han ville følge Jesus som sin herre og mester, eller om han fortsatt ville bli en forfølger av de kristne, de som trodde på Jesus som Messias, Guds sønn.

Jesus sa til Paulus/Saulus på hebraisk på veien til Damaskus : «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Apg 26,14

Den ivrige Jesus motstanderen, som Paulus var, ble til en av de aktive medspillerne på det kristne laget. Han hadde hele teorien i hodet om Guds ord, men manglet innsikt i Jesu død på korset. Han måtte bli født på nytt og ta sitt kors opp å følge etter i Jesu fotspor. Så lenger ut i løpet med Jesus sier han til kolosserne :  

«Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus-lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten.» Kol 1,24

Er det normalt å bli syk når du lever rett som en kristen? Du finner vel ikke noen plass i Bibelen, hvor det står skrevet at Jesus tok «pause» i arbeidet sitt pga sykdom. Nei, det står bare at han helbredet alle syke som kom i hans vei. Men ikke nok med det, men profeten Jesaja sier i kap. 53, vers 4 om Jesus :

« Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.»

Jesus har tatt alle sykdommer på seg, det må jo inkludere de av hans barn som er syke også? Men vi leser flere ganger i Bibelen, at kristne personer ble dødssyke, men de ble bedt for i Jesu navn og de ble friske. Andre kunne lide av forskjellige sykdommer uten å bli dødssyke, men ble ikke helt kvitt plagene.

Undernes tid er ikke forbi, mange blir helbredet i Jesu navn for sykdommer av alle slag, men ikke alle som en ber for blir legemlig friske. Min mor døde tidlig av kreft, men flyttet hjem til Jesus fra oss på jorden, for hun var født på nytt. Jesus hadde banket på hennes hjertedør og hun åpnet døren for Jesus og slapp ham inn i sitt hjerte.  Det må du også gjøre om du ikke har gjort det.

«Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Gal 2,20

«For meg er det å leve Kristus, og å dø en vinning.» Fil 1,21