Landet bugnet av grøde i de sju overflodsårene. Og han samlet inn all slags grøde i disse sju gode årene som kom i landet Egypt, og la den opp i byene. I hver by lagret han grøden fra landet omkring. Så hopet da Josef opp korn som havets sand, i svære mengder, inntil han ga opp å holde tall på det, for det var ikke til å telle.  1 Mosebok 41:49

Hva har du på ditt lager? Josef fikk høre en drøm av Farao som han hadde hatt og som han ikke kunne tyde. Josef som oppholdt seg i fengslet til farao ble tilkalt for å tyde drømmen, fordi en som hadde vært fange der opplevet at Josef kunne tyde drømmer han og en annen hadde hatt.

- Josef sa at det var bare Gud i himmelen som kunne gi ham tydningen på drømmen hans. Josef fikk åpenbart av Gud hva drømmen gikk ut på.

Det skulle komme syv gode år i Egypt, og deretter skulle det komme syv dårlige år. Resultatet av drømmens tydning ble at Josef fikk ansvaret for å takle disse 14 årene for farao, han ble nest etter farao i rang.

- Josef fikk visdom til å samle opp korn i de syv gode årene i hele landet, slik at da de syv dårlige årene kom, kunne folk og dyr leve av kornet som lå på lager rundt om i landet.

Drømmen gikk i oppfyllelse til punkt og prikke, for farao hadde drømt den to ganger og som igjen betydde at Gud hadde fast besluttet å gjennomføre den.

Resultatet fra denne hendelsen gikk slik til at folket la ikke opp til noen kriseår, nei, de levde i overflod i syv hele år. Men så kom de syv år hvor alt slo feil av avling av korn og det ble hungersnød i landet. Da kom folket til Josef og ville kjøpe korn fra hans lagerbeholdning. Ja, Josef solgte til dem korn helt til folket ikke hadde penger mer å kjøpe for. Da sa Josef at de måtte selge ham dyrene deres, så skulle de få korn til mat for dem selv. Folket kom med dyrene, men da kornet for dem var brukt opp, kom de til Josef og bad om mat til å overleve selv.

Da tok Josef landområdene deres som betaling for kornet de fikk til å leve av, og da det tok slutt ble de selv tatt som slaver for farao, mot å få maten til å holde seg i live med.

Hva har vi lagret i vår tid? Om du ser Josef som et bilde på Jesus, frelseren, så kom Jesus til jorden for å redde oss fra død og undergang. Han var ren og rettferdig og himmelen verdig, men tok på seg en tjeners skikkelse og ga sitt eget liv for oss, slik at vi mennesker kunne bli reddet fra døden. Men akkurat som egyperterne og andre folkeslag kom for kjøpe korn hos Josef, slik må vi mennesker komme til Jesus for å få mat til å overleve. Folket ble til slutt frivillig treller under Josef og de gjorde som han sa til dem. Da uårene var slutt fikk de korn til å så og høste til sitt behov.

Når vi kommer til Jesus for å få mat og drikke, så gjør vi det av fri vilje. Belønningen er et evig liv sammen med Jesus i himmelen. Josef var redningen i sin tid. Jesus er redningen for oss og alle for alltid. Vi sulter eller tørster ikke i Jesus regime, han forsyner oss med alle gode retter. Så se om du har Ordet på lager for hverdag og fest.

Ha en god helg i Herrens vingård!

«For den som var trell da Herren kalte ham, han er Herrens frigitte. Likeens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell.» 1 Kor 7,22.