«Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.» Jak 5,16

Hva er bønn for noe? Om du er et troende menneske og ikke vet hva du skal i Herrens vingård? Da vil jeg anbefale deg å bli med i en bønnegruppe, som er med deg alle steder hvor du selv er. Hvor finner du denne bønnegruppen? Den finnes på facebook, for eksempel : BØNNEGRUPPA PÅ FACEBOOK

Bønn er et kommunikasjonsmiddel akkurat på samme måte som mobiltelefonen er for oss i dag. Skal vi snakke med eller få tak i en person så finner en mobilnummeret til vedkommende på mobilsøk. Ved å trykke nummeret på mobiltastene så ringer vi vedkommende opp til samtale med meg. Mobilen er et stort hjelpemiddel til å få tak i «ting og tang».

Foreldre utstyrer gjerne sine barn med en mobiltelefon, slik at de kan gjensidig nå hverandre til enhver tid på døgnet. Betingelsene er bare at du må ha med deg mobilen og at den må være «oppladet».

Før denne mobilens tid brukte jeg som kristen bønnetelefonen. Den er ikke gått ut på dato i dag heller, men den har blitt brukt mindre pga mobilens inntreden.

Som foreldre kunne det være at vi lurte på hvor barna var. Vi hadde ikke mobilen, derfor måtte jeg be til Jesus om hjelp til å få kontakt med barna. Bønnetelefonen ble som ofte bare brukt om jeg kjente en indre uro inne i meg. Bønnene til Jesus ble hørt og han utførte arbeidet for meg slik at jeg fikk kjenne roen i mitt indre igjen. Om jeg ikke kunne slå meg til ro med «Guds svar» i mitt indre, men forble oppkavet og urolig for uvissheten om hvor barna var. Resultatet ble det samme med det synlige øye, som min indre fred hadde gitt meg i bønn til Jesus.

Bønn er ofte formulert med ord , men den kan være ordløs, utføres som oftes i ensomhet eller sammen med andre for eksempel i et bønnefellesskap. Bønn kan også synges eller nynnes med forstanden, men en kan også be i ånden (tungetale), et språk som bare Gud forstår og min ånd. Bønn brukes i takksigelse, lovprisning, tilbedelse, klage, ønske og forbønn til vår Herre og Gud. Å be, betyr ganske enkelt å åpne sitt hjerte for Gud i Jesu navn, – ikke fordi han ikke vet hvordan vi har det, for alt ligger åpent for Gud, men bønn «løfter oss opp» til ham. Hvis vår frelser, Jesus, Guds Sønn, fant det nødvendig å be, hvor mye mer må da ikke vi, hans disipler kjenne nødvendigheten av bønn!

«Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn, han vil ikke forakte deres bønn.» Sal 102,18