Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Joh 14,3

Tror du på opprykkelsen? Den som sier at Jesus vil komme på skyen for å hente alle de troende kristne -bruden- hjem til seg. Når du leser dagens drypp så legg merke til siste del av verset, nemlig «kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Kan det sies enklere av Jesus?

Han har gått bort, hjem til sin Far, for å gjøre i stand et sted for alle de troende, som utgjør hans brud, hvor han er brudgom.

En mann skrev på nettet : «Jeg er ikke kristen. Jeg tror ikke at Jesus noen gang kommer tilbake, for jeg tror ikke Jesus finnes, i alle fall ikke i form av den superhelten som ble omtalt i Bibelen. På tross av dette har jeg i fullt alvor skrevet en beretning som gjør et seriøst forsøk på å utforske hvordan verden ville sett ut om Jesus faktisk kom tilbake…

- Når Jesus kommer tilbake til oss, er det ikke på kaffeslabberas. Langt ifra. Da er det for å slå seg løs på en måte som den guddommelige overmakten ikke har gjort siden det gamle testamentet. Store deler av kloden endevendes i totalt kaos. Trærne brenner. Livet i havet dør. Folkemasser brennes levende. Imens tusler Jesus omkring og håndplukker de menneskene Han vil ha med seg videre. Samtidig sender Han en saftig andel av oss nedenom og hjem. Dette er ingen spøk, folkens.»

Denne mannens tanker er vel ikke uvanlig å høre eller lese om, da de sier de ikke tror på Jesus, men allikevel om han skulle finnes hvordan ville det slå ut på folks tankegang. Ville de omvende seg om det var fortsatt mulig, eller ville fortsette å fornekte den sanne Gud i himmelen? I dag om noen ufrelste hører Jesu røst og ikke forherder sitt hjerte fortsatt, men åpner opp "hjertedøren" som Jesus banker på, da vil de bli med Jesus opp til ham når han kommer i skyen.

Hva sier Bibelen om de som fortsatt lever på jorden ? Vi leser fra Åpenbaringsboken 9, versene 20-21 og kap.16, 9 og 16,11:

- «Men resten av menneskene, de som ikke ble drept ved disse plagene, omvendte seg likevel ikke fra sine henders verk, så de sluttet å tilbe de onde åndene  og avgudsbildene av gull og sølv og kobber, av stein og tre - de som verken kan se eller høre eller gå. v. 20 Og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunster eller fra sitt horeliv eller fra sine tyverier. v 21»

Og menneskene brant i svær hete, og spottet Guds navn, han som har makt over disse plagene. Og de omvendte seg ikke til å gi ham ære. v 9

De spottet himmelens Gud for sine piner og for sine byller, men de omvendte seg ikke fra sine gjerninger. v 11