«Alle bekker renner ut i havet, men havet blir ikke fullt. Til det stedet som bekkene går, dit går de alltid igjen.» Fork 1,7
 
Jeg husker vi i ungdommen ble fortalt av de voksne vedrørende pengeforbruk følgende ordtak: «Mange bekker små, gjør en står Å !» Dette var jo en sannhet fra virkeligheten, særlig om vår og høst for da var regnet en hyppig gjest og vi så små bekker ble dannet på veien nedover mot utløpet og til slutt ble det en stor elv, en Å. . Menneskene har siden gammel tid merket seg at elvene strømmer ut i havet, men at vannstanden der ikke øker. Før en oppdaget at jorden var rund, så tenkte noen at dette skyldtes at en tilsvarende mengde vann rant ut ved jordens ender. Senere lærte en at solen pumper opp milliarder av liter med vann fra havet hvert sekund i form av vanndamp. denne vanndampen lager de skyene som blir ført med vinden inn over landområdene, hvor fuktigheten faller ned som regn og snø. Regnet som kommer ned fra skyene  renner ut i bekker /elver, for så å renne ut i havet.  Gud viste  Forkynneren i Bibelen dette kretsløpet nesten 1000 år f.Kr.
I dag kan vi møte Jesus som vår frelser og herre i våre liv, han kom for over 2000 år siden og gjenopprettet den falne «ADAM», slik at vi kan be og lovsynge til ham dag og natt om vi vil. Jesus sover aldri, han hører våre rop. Jeg synes denne sangen beskriver min lengsel til Jesus så godt:
 
«Jesus la meg knele ned ved foten av Ditt kors, der Du for all min synd uskyldig led.
Drept som en forbryter, møtt av latter og forakt, til mennesker du ville gi Din fred.
Du tok all den straff jeg skulle ha, i kjærlighet Ditt liv for meg Du ga.
Ved Ditt offer bygde Du en bro fra Gud til meg, jeg takker Deg for denne frelsens vei.
Jesus la meg følge Dine fotspor her på jord, og spre litt fred og glede på min vei.
La mitt liv bli ledet av den Ånd som i meg bor, så jeg kan være veiviser for deg.
Fjern min stolthet vis meg andres nød, og minn meg om Din kjærlighet og død,
la meg følge Ditt eksempel, lær Du meg å be, og la meg stråle av Din kjærlighet.
Jesus la meg se Din seier over syndens makt, og vite at for meg Du seiret har.
Livet mitt er rikt når Du er med, og enda bedre blir min evighet,
da skal jeg med Deg få være hos vår Fader kjær, som lys og kjærlighetens fylde er.»
 
 «Men hedningene skal prise Gud for hans miskunn, som det står skrevet: Derfor vil jeg prise deg blant hedningene og lovsynge ditt navn!» Rom 15,9