«Jesus svarte og sa til dem: Se til at ingen fører dere vill! For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme. For alt dette må; skje, men ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Men alt dette er begynnelsen på fødselsveene.» Matt 24, 4-8

Jesus sitter sammen med sine disipler og forteller dem om tiden som ligger foran dem. Disiplene er nysgjerrige for å få vite når Jesu komme er og når tidsalderens tid er ute.

Det er da Jesus sier dagens drypp til dem. Hvordan har så tiden gått fra disse ord av Jesus ble sagt ?

Jøder, kristne i dag venter på at Messias skal komme tilbake. Jøder venter på å få møte sin Messias, den Messias som Peter snakker om til dem i Apg  3,19-20:

«Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,» 

Vi kristne som har tatt imot troen på at Jesus er Messias venter også at Messias skal komme tilbake, dog tror noen at han kommer i skyen for å hente bruden (menigheten) før trengselen kommer, andre strekker seg 3,5 år lenger og en siste gruppe som tror de må gå gjennom hele trengselstiden. Andre trosretninger venter også på sin «befrier og frelser» skal komme en dag og ordne opp i verden.

Jesus sier i dagens drypp, at mange skal komme i hans navn og si at de er Messias. Men er det mulig at slike falske messiaser allerede er her blant oss? For fakta er at rundt om i verden lever folk som kaller seg Jesus Kristus, Messias, Frelseren eller Jødenes konge – alle disse har med seg sine disipler, alle disse «messiasene» er hellig overbeviste om at de er Guds sønn.

Alt dette som skjer i dagens samfunn er bare «begynnelsen på fødselsveene,» sier Jesus. Når en mor skal føde barn, så kommer først rier, som senere øker på til press-rier, som gjør at barnet kommer ut fra mors liv og ser dagens lys. I lys av Jes.66,7 og Åp 12,5 kan en se en sammenheng med brudens opprykkelsen :

«Før hun var i barnsnød, har hun født. Før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden.» vers 7

«Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone.»  vers 5

Jesus sier at  «alt dette er begynnelsen på fødselsveene». Med andre ord er fødselen i gang da disse tegn skjer, men før veene kom over henne har hun født et guttebarn til verden, som skal styre hedningene med jernstav, men hennes barn ble rykket bort til Gud og hans trone. Disse barna må være bruden (menigheten). Uansett tolking, vi må være rede til å møte Jesus når han kommer, for de som er klar henter han hjem til sin Far. Ha ei god helg!

«Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.» 1 Tess 4,17