«Når de forfølger dere i én by, så flykt til en annen. For sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer!» Matt 10,23

Jesus kalte til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager. Før han sendte dem ut, bød han dem om ikke å ta veien til hedningers land og dra ikke inn i samaritanernes byer! De skulle i stedet gå til de bortkomne sauene i Israels folk. Hvor de kom skulle de forkynne at himmelriket er nær og helbrede syke, vekke opp døde, gjøre spedalske rene og drive ut onde ånder. For intet hadde de fått det, og for intet skulle de gi det. Heller ikke penger skulle de skaffe seg, det være seg gull eller sølv eller kobber. Heller ikke veske, ikke to kjortler og heller ikke sandaler eller stav skulle de ta med seg. «For en arbeider er sin føde verd.» sa Jesus. Dessuten når de kom til en by eller landsby, så skulle finne ut hvem som var verdige til å ta imot de på hver plass, og når de hadde funne stedet, så skulle de bli hos dem til de dro videre. Når de så kom inn i huset, så skulle de hilse det med fred. Dersom huset var verd freden, så skulle freden hvile over det, men dersom huset ikke var det verd, så skulle freden vende tilbake til de. Og var det noen som ikke ville ta imot de og heller ikke ville de høre deres budskap, da skulle de forlate det huset eller den byen og riste støvet av føttene sine. «Sannelig,» sa Jesus til dem: «Sodomas og Gomorras land skal slippe lettere på dommens dag enn den byen.»

Dette var oppdraget Jesus bød sine 12 disipler om å utføre til de bortkomne sauene i Israels folk. Oppdraget er pr i dag ikke fullført, men Peter ble uttatt til å forkynne evangeliet for jødene og Paulus for hedningene, jfr Paulus ord i Gal 2,7-9:

«Tvert imot forstod de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårne, slik som Peter for de omskårne. For han som med sin kraft gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde på samme måte meg til apostel for de uomskårne.  Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som blir regnet som selve søylene, innså hvilken nåde jeg hadde fått, da gav de meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til folkeslagene, de til jødene.»

 I flg CBS (Israels statistiske sentralbyrå) var der 74 byer i Israel i 2006, som de troende jødene enda ikke er ferdige med å forkynne evangeliet i, for Menneskesønnen er enda ikke kommet tilbake til dem. Paulus bekrefter sitt oppdrag også i Agj 13, 47: « For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.»  

Felles for oss alle troende så gjelder Jesu ord i Matt 28,19-20 fortsatt:

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,19-20