«Når du viker av til høyre eller til venstre, skal dine ører høre et ord lyde bak deg: Dette er veien, gå på den!» Jes 30,21

Har du kommet noen gang i dette dilemma: Hvem skal vi høre på eller lese bøker av, når de alle påkaller seg å være kristne forkynnere eller pastorer/lærere.

Jeg kan sitte å se og høre dem på skjermen eller lese aviser/bøker hvor de samme kristne personene er aktører. 

Hva er så mitt dilemma? Jo, det begynner når noen skriver at den og den forkynneren, ikke forkynner evangeliet om Jesus rett. Pass deg for dem i deres menigheter, ta dem ikke inn under deres tak. Nå vet ikke jeg hvor mange kristne retninger der finnes bare her i landet vårt, men de kan nok ikke telles på to hender. Hva er det som har gjort at en «rørelse» har delt seg i flere fraksjoner, som har endt i nye menigheter.  Uenighet om læren utfra Bibelen.

Når jeg leser eller ser programmer av disse personene, som er «avvikere» fra Bibelen i sin forkynnelse, må en tenke seg om flere ganger. For mennesker tar da imot Jesus og blir frelst, helbredet etc. akkurat som på Jesus tid. Jesus kom jo til sine egne og de ville ikke ta imot ham som en rett troende Guds mann. Men Jesus ga en gang en god kvalitetssikring for om læren var av Gud eller ikke, nemlig følgende:

«På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.» Matt 7,16-17

Vi vet at om «Menigheten» mister sitt hjerte, dvs de gjenfødte kristne, så blir «Menigheten» død, det blir bare skallet tilbake. Det går an å drive med kunstig åndedrett i en respirator, men når kroppen mister sitt hjerte, opphører livet for kroppens funksjoner. Så hva gjør en i tidens situasjon, der mange forkynner Ordet, men der det er «liv og røre» med tegn og under og tusenvis av mennesker blir frelst ved å høre budskapet om Jesus forkynt. Kan vi ikke da bruke ordene til fariseeren ved navn Gamaliel, en lovlærer som var høyt aktet av hele jødefolket, og som sa til sine egne i Rådet, da de hadde apostlene inne til forhør :

«Og nå sier jeg dere: Hold dere fra disse mennene og la dem være i fred! For er dette råd eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne.» Agj 5,38

Peter sier i 2 Pet 2,1: «Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.»

Spørsmålet blir da : Kan mennesker bli frelst ved å ta imot Jesus, når noen av dagens forkynnere som det advares imot innbyr store skarer av ufrelste til å vende om fra sine synder og bli født på ny? Er det ikke på fruktene vi skal  kjenne dem?  Ingen av de «tvilsomme» forkynnere i dag sier at de er Jesus , for de advarte Jesus  oss mot, at vi ikke måtte bli ført vill.

«For mange skal komme i mitt navn og si: Det er meg! og: Tiden er kommet nær! - Gå ikke etter dem!» Luk 21,8.