«Brødre, vi vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som er sovnet inn i døden; for dere skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, fram sammen med ham.» 1.Tess 4,13-14.

Paulus ville ikke at brødrene i Tessalonika skulle være uten kunnskap om de som var døde i Herren. Fortsettelsen i «Dagens drypp» gir trøst for oss som lever i dag også, idet Paulus fortsetter med å si : «Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.Trøst da hverandre med disse ord!» vers 15-18.

Olav Rogde fikk som 79 åring en åpenbarelse fra Herren 11.12.1952 om bortrykkelsen av menigheten fra jorden, som han har beskrevet i et hefte «Et syn om opprykkelsen».

Etter hans beskrivelse av  synet om opprykkelsen av menigheten , så han at «Porten» var stengt. De banket og ropte – alle disse som hadde nøyd seg med tomme kristelige fraser og talemåter. Noen hadde vært med for kameratenes skyld, andre bare for ulike interesser i sang og musikk og lignende- alle uten å være født på ny, og uten å eie barneskapet og dermed også arveretten. Ja, for mange hadde forsamlingslivet bare vært et foreningsliv, en hobby for å få fritiden til å gå fortere. Men nå banket de alle på den stengte døren : «– Herre! Herre! Lukk opp for OSS!»

- Så begynte den forferdeligste av alle tider i menneskehetens historie.  En stor mengde av de kristne som var blitt igjen fortsatte å rope til Gud,og ville ikke etterkomme myndighetenes forbud. Det ble fengselsstraff med forhør etter ekte Gestapometoder.- «Om du vil forbanne og fornekte Jesus Kristus, så kan du redde ditt liv!»

Tiden er kort. Gud er villig til å åpenbare hva som kommer til å skje med menneskeheten. Ikke føl deg fordømt; det er akkurat hva djevelen vil. Spør deg selv : Er jeg født på ny og lever jeg livet med Jesus nå. Hvis ikke du er født på ny , så slipp Jesus inn i ditt hjerte nå. Tilgi alle mennesker som du ikke har vært villig til å tilgi, tilgi dem, for hvis ikke vi tilgir, vil vi ikke selv bli tilgitt av vår Gud i himmelen.

«For dersom dere tilgir mennesker den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt.» Matt 6, 14-5