«Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste! For vi er jo hverandres lemmer.» Ef 4,25 

Peer, du lyver!» sier mor Åse til sin sønn, men sønnen Peer sier : «Nei, jeg gjør ei! «» «Nå, så bann på det er sant!» sier moren. « Hvorfor banne?» svarer Peer. «Tvi; du tør ei! Alt i hop er tøv og tant! » svarer Åse. Men Peer står fast på sitt : «Det er sant - hvert evig ord!»  (Utdrag av Bukkerittet av Henrik Ibsen)

Hvordan avsløre hvem som lyver?  Peer har fortalt en historie til sin mor om en hendelse som moren, Åse, ikke tror på. Derfor ber hun sønnen å banne på det at det er sant. Men det vil ikke Peer, han vet at det å banne er en stor synd, derfor spør han moren sin om hvorfor han skulle banne. Men overfor moren sin holder han fast på sin påstand, at han ikke lyver. «Det er sant- hvert evig ord!»

Kan en løgn smitte over på en uskyldig part fra en god venn? Ja, det kan det. Har du lett for å ta en løgn, for å komme deg unna i en pinlig situasjon? Da kan du snart dra med deg dine beste venner inn i din løgnhistorie. Gjør en løgn til en «livsstil» vil du komme ille ut til slutt. Da vil du få høre : Du lyver så du tror det selv! Løgnen gjentas så ofte at til slutt tror du at det er sant, det som er løgn.

Verdens viseste mann fikk seg forelagt to påstander fra A og fra B. Begge hadde født hver sin baby, men den ene babyen døde og A sa det var babyen til B som døde. Men B blånektet og sa det var A sin baby. Disse kvinnene stod på sitt, men alle visste at en løy, men hvem av dem løy? De gikk til den vise mannen , kongen, med problemet og da han hadde hørt begge påstandene om hendelsen, sa han :  «Hent et sverd til meg!» sa kongen. De kom inn til kongen med et sverd, og han sa: «Hogg det levende barnet i to, og la de to kvinnene få hver sin halvpart.» Da flammet kjærligheten opp i henne som var mor til det levende barnet, og hun sa: «Hør på meg, herre! La henne få den gutten som lever, og drep ham ikke!» Men den andre sa: «Vi skal ikke ha ham, verken du eller jeg. Bare hogg til!» Da tok kongen til orde og sa: «La henne få det levende barnet, og drep det ikke! Hun er moren.» (1 Kong 3,25-27)

«Det er ikke fordi dere ikke kjenner sannheten jeg skriver, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.» 1 Joh 2,21-22