«Herren er i sitt hellige tempel. I himmelen har Herren sin trone. Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn. Herren prøver den rettferdige. Men hans sjel hater den onde og den som elsker vold. Han lar snarer regne ned over de ugudelige. Ild og svovel og glødende vind er den del de får i sitt beger. For Herren er rettferdig, han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn.» Salme 11, 4-7

Dagens drypp beskriver sannheten for oss mennesker, sett fra Guds synsvinkel.  Alle vi som tror på Jesus Kristus vet at Gud er i sitt hellige tempel i himmelen, hvor han har sin trone. Jesus hans sønn er også der, han sitter på Guds høyre side . Ja, Gud har opphøyet ham og satt ham på sin høyre side for at han skal regjere. Han har gjort ham til en høvding som frelste oss ved å ta straffen for våre synder på seg, slik at Israels folk kan vende om til Gud og få tilgivelse. (Jfr Agj 5,31)

Salmen sier at : «Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn. Herren prøver den rettferdige. Men hans sjel hater den onde og den som elsker vold.»

Hva sier dette oss i praksis, i vår hverdag? Jo, at Gud prøver oss mennesker. Han har gitt oss et tilbud som gjelder enn i dag og det er at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.  (Jfr 1 Tim 2,4)  Gud har gitt oss et tilbud om et evig liv sammen med ham  og Jesus .Gud lot straffen som vi skulle hatt, ramme hans sønn Jesus.  Så alle vi som har Jesus som vår frelser, som er født på ny , har fått borgerrett i himmelen. Efeserbrevet  2,6 sier at: "Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus,"

Hva skjer med de ugudelige , de som ikke tror på Golgataverket?  Når vi vet at hans sjel hater den onde og den som elsker vold, hva har da den ufrelste i vente?  Debatten i media går på om helvete er plassen hvor mennesker som ikke trodde på Jesus kom og eller kommer til ved livets slutt her på jorden?  Svaret gir dagens drypp  svar på, nemlig : "Han lar snarer regne ned over de ugudelige. Ild og svovel og glødende vind er den del de får i sitt beger."  Dette kan bare være helvete hvor "ild og svovel og glødende vind er den del de får i sitt beger".  Derfor er det viktig for alle mennesker å omvende seg fra sine synder og ta imot frelsen i Jesu navn. For der finnes ikke annet navn som en kan bli frelst ved enn Jesu navnet.  Når livet her på jorden er ute for oss, da er det for sent å velge Jesus om vi ikke har gjort det i levende live.  Derfor sier Herren i salmen : "For Herren er rettferdig, han elsker rettferd. De oppriktige skal se hans åsyn."

Helvete er en realitet, en sannhet, slik som Himmelen er en realitet og sannhet.  Vi vet intet om i morgen, bare om i dag. Derfor velg Jesus, velg livet og en dag skal du få se hans åsyn.

"Da han slo opp øynene sine, var han i helvete, der han ble uhyggelig plaget. Langt borte fikk han se Abraham, og Lasarus som satt ved siden av ham. ’Far Abraham’, ropte han. ’Ha medfølelse med meg! Send Lasarus hit for å dyppe fingeren i vann for å leske tungen min. Jeg blir så fryktelig plaget i disse flammene.’ Men Abraham sa til ham: ’Min sønn, husk på at du i din tid på jorden hadde alt du ønsket deg, mens Lasarus ikke hadde noe. Nå er han her for å bli trøstet, mens du blir plaget. Dessuten finnes det en stor avgrunn som skiller mellom oss. Ingen kan komme herfra og ta seg over til dere. Heller ikke kan noen komme over fra dere til oss." LUK.16.23-26