Jeg sa til stormennene og forstanderne og til hele folket: Arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt muren langt fra hverandre. Neh 4,19 

Nehemja var mannen som fikk i oppdrag å bygge opp Jerusalems murer igjen, slik at ingen fiender kom seg uhindret inn i byen. Men fiendene deres ville ikke tillate at murene ble satt i stand igjen, så da væpnet Nehemja folket sitt, slik at de kunne stå seg imot om de ble angrepet under arbeidet på muren.

- Han sa til folket sitt at på det stedet hvor de hørte hornet lyde, der skulle de samle seg hos Nehemjas leir. «Vår Gud vil stride for oss.», sa han. Så arbeidet de da på verket mens halvdelen sto der med spydene sine, fra morgenrøden rant opp til stjernene kom fram. På samme tid sa Nehemja også til folket, at hver mann og hans tjener skulle bli natten over inne i Jerusalem, så kunne de ha dem til vakt om natten og til arbeid om dagen. Og verken Nehemja eller hans brødre eller hans tjenere eller vaktmennene som fulgte ham, kom av klærne. Hver mann hadde sitt våpen hos seg, og vann.

Men da fiendene deres hørte at det gikk fremover med utbedringen av Jerusalems murer, og at revnene tok til å fylles, ble de meget vrede. Og de sammensverget seg alle om å komme og kjempe mot Jerusalem og lage forvirring der. Men Nehemja og hans folk ba til deres Gud, og de stilte ut vaktposter mot fienden dag og natt til vern mot dem. Men da sa jødene, at kreftene sviktet hos arbeidsfolket. Grushaugene ble for store, slik at de maktet ikke lenger å bygge på muren. Da motstandere så det, sa de til hverandre at jødene måtte ikke få vite eller merke noe, før de sto midt iblant dem og hogget dem ned , for slik å gjøre slutt på arbeidet deres. De av jødene som bodde i nærheten av fienden, kom fra alle kanter og sa til Nehemja, at hvor de enn vendte seg så ville de angripe dem. Nehemja stilte da folket sitt opp på de laveste stedene bak muren, på de åpne plassene. Han selv stilte dem opp etter deres ætter med sine sverd og spyd og buer. Resultatet var at de stod fienden imot, men så ble klaging fra de som ikke bygget på muren. De manglet mat etc , men også det greidde Nehemja å fikse med sine stormenn og folket sitt. Sluttresultatet ble at muren ble oppbygget igjen på femtito dager. Da alle fiendene deres hørte dette, og alle folkene rundt om dem så det, sank de meget i sine egne øyne. Og da forsto de at det var med Guds hjelp, at dette verket var blitt fullført.

Ser dere likheten med Israels oppbygging av sitt land i dag? Fiendene har slått seg sammen mot dem, de proklamerer at jødene har ingen rett til landet. De har tatt landet fra dem og får nesten hele verden med seg i slagordet: «Boikott Israel»!  Men folket i Israel vet at deres Gud lovet Abraham, Isak og Jakob landet, derfor holder de ut mot fiendene.

«Ikke for din rettferdighets skyld eller for ditt oppriktige hjertes skyld kommer du inn i deres land og tar det i eie. Men det er for deres ugudelighets skyld Herren din Gud driver disse hedningene ut for deg, og for å holde det løftet Herren med ed har gitt dine fedre Abraham, Isak og Jakob.» 5 Mos 9,5.