«Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom:  Synden er at de ikke tror på meg, retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme.» Joh 16,8-13.

Jesus tok vår synd på seg, han reddet oss fra død og undergang. Men Gud satte en betingelse for menneskene om de skulle få adgang til hans himmel. Betingelsen er at  «Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.» Joh 1,12.

- Dagens drypp forteller oss at Den Hellige Ånd skal gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom.  Ånden setter fokus på disse tre nevnte ord , synd, rett og dom.  Menneskene trenger å bli vekket opp fra sin «åndelig søvn», slik at de vet at en dag kommer en dom og da er det viktig å vekkes opp til å forstå syndens og rettferdighetens realitet.

Hva er det Jesus frelste oss fra? Jo, synden. Skille som ble mellom Gud og menneskene etter at Adam falt i synd i Edens hage tok på seg å gjenopprette i det han var villig til ofre sitt liv for oss mennesker. Skille mellom Gud og menneskene var synden og Gud tåler ikke synd.  Derfor måtte det til et «offerlam» som var syndfri, slik at Gud kunne ta imot alle mennesker som ble renset i Jesu blod på Golgata.  Jesus ble vårt offerlam og sonoffer for Gud. Jesus er nøkkelen til evig liv hos Gud.

Bibelen forteller om Guds vrede og dom over synden, både i det Gamle og det Nye Testamentet.  Det kommer en natt hvor ingen lenger kan arbeide , sier Jesus  i Joh 9,4. Jeg tror denne natten er meget nær og at det derfor er kjempeviktig å advare menneskene og oss kristne på at Jesus kommer snart! Er vi klar til å møte Jesus?

Skal man få vekkelse, så må man begynne å vekke folk opp fra søvnen. Vekkerklokken er Guds profetiske ord om endetiden og hva som kjennetegner den tiden finner vi mest i Matteus 24 og Lukas 12 og 21 og 2. Timoteus’ brev. Leser vi hva disse tre skriver om hva som skal kjennetegne endetiden , så vil vi gjenkjenne vår egen tid.  Skriften er jo klar i sin tale på hva som venter verden og  derfor trenger vi å vekkes opp om Jesu snare gjenkomst.

«Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!»  2 Tim 3, 1-5.

Ha ei god og varm helg i Herrens nærhet, hvor ingen kulde er.