«Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.» Luk 21,25-28
   
Jesus sier i dagens drypp til sine disipler at det skal vise seg tegn i sol, måne og stjerner og folket på jorden vil gripes av panikk , når hav og brenninger bruser. Mange mennesker vil forgå av redsel og gru over det som kommer over jorden. For i de dager vil himmelrommets krefter rokkes. Da skal menneskene se Menneskesønnen komme i skyen med makt og herlighet, men da sier Jesus til sine disipler:  «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.»

Jeg tror at vi som lever i denne tid, har sett og ser disse tegn i sol og måne og stjerner. Likeens har vi opplevet naturkatastrofer uten tidligere sidestykke, og en snakker om en global forandring i klima vårt. Jesus sa at når disse ting begynte å skje, da skulle vi som er hans disipler rette oss opp for da er vår forløsning nær.

Jeg tenker da på Paulus sine ord i 2 Tess 4,16-18: «For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!»

 

Jesus fortalte dem også en lignelse om at de skulle se på fikentreet og alle de andre trærne! For når de så at de sprang ut, da skulle de forstå at sommeren var nær. Når vi vet at fikentreet står for Israel og alle de andre trær , står for land som ikke har hatt friheten, da skulle vi vite at denne slekt, dvs generasjon, som ser dette skjer , ikke skal forgå før alt dette skjer.

«Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» Åp 4,1