«Da var det som jeg hørte et stort kor av stemmer, som et brus av veldige vannmasser og drønn av voldsomme tordenbrak. De ropte: Halleluja!
For Herren er blitt konge, vår Gud, Den Allmektige. La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for Lammets bryllup!
Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. – Linet er de helliges rettferdige gjerninger.» Åp 19,6-8.

En broder i Herren fikk se et bilde for sitt indre øye:

«Jeg så en dør som åpnet seg inn til diger festsal som stod ferdig dekket. Ved døren stod en brud ferdig til å gå inn, men hun trengte en kode – et passord – for å komme inn. Koden var verken tallkode eller et løser ord. Det var heller ikke hennes kvalifikasjoner, gaver eller evne som gav henne adgang til bryllupssalen. Nøkkelen var ansiktsgjenkjenning – og ansiktet var Jesus.

Galaterne 4,19 snakker om at Jesus skal vinne skikkelse i oss. Så hvordan kan Jesus kjenne oss? – Jo ved at Han ser seg selv i oss.

Hvordan foregår den prosessen når Jesus vinner skikkelse i oss? – det kan sammenlignes med sølvsmeden som smelter sølvet. Malaki 3.3 sier at ”smeden sitter og renser sølvet..” når vet smeden at sølvet er ferdig renset? Jo – han holder sølvet over flammen, men ikke for lenge – for da ødelegges sølvet –derfor holder han blikket festet på sølvet hele tiden. Når smeden ser sitt eget speilbilde i sølvet er det ferdig renset. Kanskje du går gjennom vanskelige ting i livet akkurat nå? – da kan det være at du er i en renselsesprosess, men husk at Gud holder blikket festet på deg hele tiden. Vanskelighetene du står ovenfor er som ilden, men vit dette at sølvsmeden vet akkurat hvor mye du tåler og når Han ser sitt speilbilde i deg så er du renset. I Job 35.8 står det ”Gud lar lovsangen lyde i natten” – om det er ”natt” rundt deg nå, så vit at en lovsang i ditt hjerte er et tegn på at det pågår en renselsesprosess. Klarer du ikke få tak i den lovsangen, be Gud om å vise deg – for Han ser til dem som har et knust hjerte og en nedbrutt ånd. Ikke bare ser Han til dem, men Han gjenoppretter deres knuste hjerte og gir deres nedbøyde ånd nytt liv (Jes 57.15).

Ved å la Kristus vinne skikkelse er vi som bruden som kler på seg brudekjolen og gjør seg i stand til å gå inn i festsalen. Dette kom som en sterk bekreftelse litt senere da en dame stod frem og fortalte at hun hadde sett videre inn i det bildet da jeg delte hva jeg så. Hun så seg selv gå inn i festsalen og hun kunne kjenne Jesu nærvær, men hun kunne ikke se Ham. Hun visste med seg selv at hun var brud, men så ikke brudgommen. Deretter oppdaget hun at hun ikke hadde brudekjolen på, men i det hun tok den på seg kunne hun se Jesus – Brudgommen stod der fremme i den pyntede festsalen. Så begynte de å gå hverandre i møte, hun i sin brudekjole og brudgommen med armene utstrakt mot henne.

De begynte å gå mot hverandre på en rød løper, som i en vielse der brudgommen kommer bruden i møte for å gå resten av veien sammen. Han hadde venstre armen strekt mot henne, og hun hadde høyre armen strekt mot Han, som om de var klar til å ta hverandres hender. Jesus stoppet etter ca 1/3 av veien, da stoppet hun også. Det var som om hun kunne kjenne at Han gjerne ville, men visste at Han ikke kunne gå lenger. Da var det Han kjente lengselen hun hadde i hjertet sitt og Han sa med en kjærlig stemme: «Snart kjære. Snart!».

«Så sier han til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.»Åp 19,9