«Men hver og en i sin orden: Kristus er den første, deretter følger de som hører Kristus til, når han kommer. Så kommer enden, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. For han skal herske som konge inntil Gud «har lagt alle fiender under hans føtter». Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden.» 1.Kor 15,23-26.

LAMMETS BRYLLUP.

Lammets bryllup er et begrep i Bibelen som symboliserer de troendes samling med Jesus i den himmelske verden. Bibelen bruker altså bilde av et bryllup.
Slik gikk et bryllup til i det gamle Israel.

  1. En skriftlig kontrakt ble opprettet og man satte en sum, som var betaling for bruden.
   - som Jesus betalte prisen for menigheten (bruden), 1 Peter 1, versene 18-19. «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte.»
 • Man drakk så et glass vin for å bekrefte avtalen som var inngått
  - likt nattverden i det nye testamentet, Matt. 26, fra vers 26-29 . «Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: «Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: «Drikk alle av den! For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. Og det sier jeg dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»
 • Brudgommen gikk siden hjem til sin far for å forberede et rom for bruden.
  - Jfr. Joh 14, vers 2. « I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.»
  1. Brudgommens far hadde ansvar for forberedelsen, og bestemte når brudgommen kunne hente sin brud.
   - Jfr. Mark 13, vers 32. «Men den dag eller time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.»
  2. Når alt var ferdig og alle gjestene var innbudt, gikk brudgommen fra sitt hus for å hente sin brud. Han gikk ikke helt fram , men ble stående på avstand og sendte noen for å hente henne.
   - Jfr. 1 Tess 4, versene 16-17. «For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.»
 • Før bruden og brudgommen vende tilbake ble de boende sju dager i brudkammeret,
  - slik menigheten (kirken) kommer til å være med Jesus de sju årene i trengselen. Jfr.Jes 26:20 «Gå inn i kamrene dine, mitt folk, lukk dørene etter deg! Hold deg skjult en liten stund, til vreden er gått over!»

«Se, Herren går ut fra sin bolig; han vil straffe dem som bor på jorden, for deres synd og skyld. Da skal jorden la det komme for dagen, det blod som er utøst der, og ikke lenger skjule de drepte.» Jes 26:21