«For dere er alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.» Gal 3,26-29.

Det er noe unikt å høre Jesus til. For samlet er vi alle Guds barn i kraft av troen på Kristus Jesus. For alle vi som er døpt til Kristus, har ikledd oss Kristus. Hvilke rettigheter har vi da? 8. mars markeres som Kvinnedagen verden over. Da går de i tog med store transparenter med paroler som viser «kampsakene» deres. De inneholder ikke paroler som «Jesus kommer snart!» eller «Til frihet har Kristus frigjort oss!», nei, de parolene går ut på «kvinnens frihet over egen kropp- ja til abort!».

Men vi som har oppdaget frelsen i Jesus, vi går ikke etter verden lenger slik som vi gjorde før vi oppdaget Jesus og fikk et nytt liv av ham.  1. Peter 2,9-10 sier :

«Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet.»

«– Det er blitt moderne å dra fram Gud, skapelsen og kjærligheten. I dette må synden ikke glemmes. Vi må ikke slå av på Guds Ord. På seminaret om synden og dens vesen, ble alvoret poengtert, men vi brukte ikke lang tid på djevelen og Satan. Kvinner og menn som er villig til å stå på Guds Ord og hans løfter, er viktige i dagens menighetsliv. Vi må ikke glemme å lese i Gamle Testamentet. Hele Guds Ord om lov, evangelium og nåde må fram.

– Forkynnelse om frelsen i Jesu blod må holdes høyt. Likeså om Jesu gjenkomst. Forkynnelse om Jesu gjenkomst tones en del ned i flere forsamlinger. Det er liksom ikke populært nok, selv om vi aldri har vært nærmere den enn nå. Begge saker hører med i helheten. Vi kan ikke være bibeltro og godsnakke folk til himmelen. Bibelen gir ingen mellomvei. Det gjelder vinning eller tap, liv eller død, himmel eller helvete. Vi må få klart fram hva vi tror på,» sa pastor Frank Søgaard til bladet Norge Idag  etter kurset i M40 i Oslo i helgen.

«Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! » 4 Mos 6,24-26