«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.» Joh 5,24

Jesus sier her at vi som tror på ham ikke kommer for dommen. Vi vet at til slutt vil der komme en «dommedag» for alle mennesker, og da er det kun de som står oppskrevet i Livets Bok som blir med i Guds rike.  Men Paulus fortalte om en hemmelighet, vi finner den i 1 Kor 15,51-52 , hvor han sier :

« Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.»

Vi som hører Herren til skal en dag få bli lik Jesus Kristus, få et forvandlet legeme, et herlighets legeme.  Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at vi er borte fra Herren så lenge vi har hjemme i kroppen. For vi lever i tro, uten å se. Men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. Derfor setter vi vår ære i å være ham til glede, enten vi er hjemme eller borte. For vi skal alle fram for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legemet, enten godt eller ondt. Disse ord finner vi 2 Kor 5, 6-10. Dette er ikke dommedag for menneskene , men et budskap til Guds menighet, hvor hver og en av oss skal få igjen for det vi har gjort i våre liv i legemet, enten godt eller ondt.

I dag gjelder det å få menneskene til å motta frelsen som Jesus har tilbudt alle og enhver av oss. Det er gitt oss kun av nåde ikke av gjerninger. Jesus er, ja, han er VEIEN , SANNHETEN OG  LIVET.  

«Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte. Men Gud reiste ham opp på den tredje dag og lot ham tre synlig fram, ikke for hele folket, men for de vitner Gud i forveien hadde utvalgt, for oss som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. Og han bød at vi skulle forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn.» Agj 10,39-43

God helg!