«Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh 3,11-16

Er du blant de som tror på Guds ord? Eller er du blant de som må tolke Guds ord først, slik at det som da kommer ut fra din munn, er renset og formet slik som du mener Guds ord skal presenteres for menneskene. Katolikkene har biskopene, med paven som garantist for enheten i Kirken, de utgjør så et kirkelig læreembete, og dette læreembetet skal tolke og forklare Bibelen på en måte som de troende må oppfatte som opplysende og bindende. Kristendom regnes for en privatsak for svært mange i vårt land, men den kan aldri være en privatsak for en katolikk.

Jesus viser i dagens drypp til hva Moses gjorde i ørkenen, da jødene ble bitt av slanger, hvor giften fra dem var dødelig. Herren sa til Moses at han skulle lage seg en slange og sette den på en stang! Hver den som ble bitt, skulle berge livet om de så opp på slangen. Moses reiste så opp en kobberslange på toppen av en stang. De av jødene som ble bitt av slangene, skulle da bare se opp på kobberslangen og slangegiften hadde da ingen virkning på dem.

Har du sett symbolet til apotekene? De har en slange som symbol? Slangen som snor seg rundt en stokk, er symbolet til den «greske guden» for legekunst, Asklepios, og har vært legekunstens symbol i mer enn 2500 år. Jeg antar at dette «symbolet» har sin bakgrunn fra kobberslangen til Moses, at de medisinene som gis er legedom for kroppen, men de har alltid en bivirkning. Et blikk opp til kobberslangen på stangen, ga dem legedom fra slangebittet. Men var de så vantro at de nektet å gjøre som Moses hadde sagt dem, ja, da var livet deres ikke til å redde, døden var deres utgang.

Jesus ble hengt opp på et tre av menneskene, fordi han hadde sagt dem sannheten, og Gud sier i 5 Mos 21,23 : «For den som blir hengt opp i et tre, er forbannet av Gud, og det landet Herren din Gud vil gi deg til eiendom, må du ikke gjøre urent.» Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld, slik at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes men eie et evig liv i det himmelske landet hvor Gud og hans sønn Jesus bor.

Se opp til Ham – Guds offerlam.

«Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» Mika 6,8