«Han sa da til disiplene: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Matt 9,37-38.

Vi venter på en stor vekkelse over vårt land, der mennesker i hopetall kommer og gir sine liv over til Jesus. Men kjære deg, vi har nå hørt om denne vekkelsen så lenge at vi begynner å legge tanken på den på «hyllen». Visstnok har vi sett vekkelser og hørt om små vekkelser i lokalsamfunn, men den store med stor V, er ennå uteblitt.

En broder fra Sverige sa i 1979 at en engel hadde sagt til ham, at det var fire grupper av mennesker i hver forsamling:

  1. Bremseklossene – de sitter som oftes i ledelsen
  2. De som aldri vil gjøre bedring.
  3. De som «begriper ingenting» - de har aldri blitt undervist.
  4. De som kjenner igjen Herrens røst (bruden) og følger med i hver fornyelse.

Hva sier Bibelen om det som skal komme, vi leser fra Hebr 10,35-39 :

«Kast ikke fra dere frimodigheten! For den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt. For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham.
Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt; vi er av dem som tror og berger vår sjel.»

«Ja, jeg kommer snart.» Disse ordene fra  Åpenbaringsboken  er snart noen tusen år gamle, og enda er de ikke oppfylt, Jesus lar vente på seg. Hvorfor venter han så lenge? Jesus tenker mer på de ufrelste enn vi gjør og derfor sier Paulus i 1 Tim 2,4 : «han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

Vekkelsen kommer aldri uten bønn. Bønnefolket er de som fremtvinger vekkelse ifra Gud. I vårt land ber vi om vekkelse for landet vårt, og en troende dame fikk et budskap fra Herren i 2008 : «Dersom vi ikke vender om, står vi i fare for å miste Guds velsignelse over landet vårt.» Skriftstedet Herren talte til henne ut ifra er Jes 5, 1-7. Det er gått 10 år siden hun fikk budskapet og enda er vi under Guds velsignelse, og bønneutviklingen innen vårt land i kristen sammenheng er økende, så la oss be om flere bønnefellesskap til Guds armè.

«Da gav Herren meg dette svar: Skriv synet opp, riss det inn på tavler, så folk kan lese det lett! For synet venter på sin tid,
det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent! Det kommer sikkert og uteblir ikke.» Hab 2,2-3.