«Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning.» 2.Tim 3,16-17

I våre dager er ingenting som før, ei heller å tro på bibelens ord som Guds ord. Evangeliene ble skrevet av fiskere og en lege. Ingen var store teologer med høy utdannelse fra ulike universiteter, nei, de skrev alle sammen drevet av Den Hellige Ånd, slik skriftene i hele Bibelen er blitt til. Ordet i skriftene er Jesus, «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»

En russisk matematiker  dr Ivan Panin , som var fritenker begynte å studere Bibelen av litterær interesse. Han behersket både gresk og hebraisk og begynte derfor å lese Bibelen på grunnspråket. Da oppdaget han noe som forbløffet han, nemlig at hele Bibelen var sammenvevet i et matematisk 7- tallmønster. Han spurte seg selv om dette var «menneskeverk»?

Han fikk to venner med seg, som var kyndige i det hebraiske og det greske språket. Det satt 13 uker sammen og regnet møysommelig ved hjelp av leksikon og utregninger for å bygge opp en eneste setning på de to språkene etter syv- tallmønsteret. Da skjønte den matematiske fritenkeren at Bibelen ikke var framkommet ved lærde mennesker kjennskap til gresk, hebraisk og matematikk, men at den var skrevet av hellige menn fra forskjellige samfunnslag, fra konger til bønder og fiskere. De levde langt fra hverandre og hadde bare et felles: De var Guds menn drevet av Den Hellige Ånd.

Oppdagelsen førte til at dr. Ivan Panin ble omvendt og ble en kristen. Men som det var på Jesu tid, så var det noen som trodde at Jesus var Messias, andre spottet ham ,slik ble det også med Panin`s oppdagelse.

Bevis er ikke mulig for den som ikke vil tro. Bibelen sier: «Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt varslet om det som ennå ikke var synlig. Slik berget han sin familie.» Hebr 11,6-7.

Jesus er vår Ark i dag. Har du berget din familie for evigheten. Jesus er svaret.