«Da nå Peter fikk se ham, sa han til Jesus: «Herre, hva skal så skje med ham?» Jesus svarte: «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!» Joh 21,21-22.

Jesus hadde tatt seg ut 12 disipler, og en av dem ble en forræder. Av de 12 disiplene ble 3 av dem en «elite» i flokken. Det var Peter, Jakob og Johannes, som var brødre. Det var disse tre Jesus tok med seg og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene.  Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Da viste Moses og Elia seg for dem og talte med Jesus. De tre disiplene som var med ham, ble helt satt ut av «lyset» som omgav dem. Peter tok til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Ennå mens han talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. Hør ham!» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, slått av skrekk.

Av disiplene til Jesus var det flest fiskere, men flere andre yrker, der i blant en toller. Alle 12 ble en gang sendt ut av Jesus til å forkynne evangeliet i Israel og da kom de glade tilbake og meddelte Jesus alt som var skjedd, senere sendte han ut 70 disipler av seg, de sendte han ut to og to rundt om i landet. De kom glade tilbake og meddelte at til og med de onde ånder var dem lydige når de nevnte Jesu navn! Jesus sa da : «Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at dere har fått navnene skrevet i himmelen.»

«Jesus sa til dem: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» Mark 1,17

Disiplene var opptatt med sin egen «rang» hos Jesus og en gang ble det en heftig diskusjon mellom dem. De begynte å tenke på hvem som vel var den største av dem.  Men Jesus skjønte hvilke tanker de bar på, derfor tok han et lite barn og stilte det ved siden av seg og sa til disiplene: «Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste av dere alle, han er stor.» Luk 9,48.

En annen gang kom Jakob og Johannes, Sebedeus-sønnene, til Jesus og bad ham gjøre noe for dem. «Hva er det jeg skal gjøre for dere?» spurte han.  Jo, de ønsket at den ene av de skulle få sitte på Jesu høyre side og den andre ved hans venstre, når han troner i sin herlighet! Men Jesus sa til dem: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller bli døpt med den dåp jeg døpes med?» Jo, det kunne de og Jesus bekreftet at det ville de oppleve, men hvem som skulle sitte ved hans høyre eller venstre side, det var ikke hans sak å avgjøre. «Der må de sitte som det er bestemt for.»
Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes.  Av disse hendelsene ser en at disiplene til Jesus var nokså lik oss andre. Men etter Jesu død og oppstandelse ble det en forandring for dem og da pinsedagen kom i Jerusalem ble de evangelister på heltid.

Hvor langt er vi kommet i våre liv med Jesus?  Våre ønsker er vel å bli et lys for Jesus midt i en ond og mørk verden.  Ha ei god helg med Jesus!

  «Jesus sa til dem: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» Mark 1,17