«Men den Gud som har ditt liv i sin hånd, og som rår for hele din lagnad, ham har du ikke æret. Derfor ble denne hånden sendt fra ham og denne skriften skrevet. Dette er det som ble skrevet: ‘mene, mene, tekel ufarsin.‘ Og slik skal ordene tydes: ‘Mene‘ – ’tellet’ har Gud ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. ‘Tekel‘ – ’veid’ er du på vekten og funnet for lett. ‘Peres‘ – ’delt’ er ditt rike og gitt til mederne og perserne.» Dan 5,23-28.

Trenger vi en hånd som skriver ord fra den himmelske Gud i dag, vil vi da komme til å få en styrket tro på Jesus Kristus som vår frelser og Herre?

Jesus sa at i de siste dager av denne tidsalderen så skulle det vise seg  jærtegn  oppe på himmelen og tegn nede på jorden. Jfr. Agj 2,19.

Palmesøndag i 1916 mellom kl 20.00 og 20.30 viste det seg et himmelsk syn over Stavanger himmelen  og Marius Finnestad som var ett av barna som så det, skrev ned det barna så:


«-Det var en palmesøndag kveld, en vakker kveld. Vi var en del barn i alderen 12-15 år ute og lekte. Da klokken var mellom 8 og 8.30, ble himmelen plutselig så rar. Først ble det mørkt, men etterpå så vi en lysning liksom av en regnbue, men den var større enn en regnbue. Og deretter så vi tydelige bokstaver på himmelen, store ildbokstaver. Der sto: "Omvend dere, for Jesus kommer snart". Rundt denne regnbuen av bokstaver var det liksom himmelen var åpen, og vi så inn i et mørke. Det var bare bokstavene som lyste som ild. Dette sto slik i 2-3 minutter, så hele synet varte i om lag 5-6 minutter. Og dette er en sannferdig beretning om det. Dagen etter da jeg kom på skolen, hørte jeg at det var flere som hadde sett det. Jeg måtte da skrive beretningen ned for lærer Lura som var min klasseforstander. Beretningen kan hvem som helst kontrollere, da originalberetningen som jeg skrev på skolen i 1916, er i behold. Den som ønsker det, kan få se skrivelsen jeg har. Jeg kan ikke fortie denne hendelsen selv om det skulle koste mitt liv.» (Sign 10. april 1943. Stvgr Aftenblad)

I Ukraina i 1976 – over byen Tunbov – viste det seg en skyfri dag en stor hvit hånd på himmelen. Hånden begynte langsomt å skrive følgende ord: «Overvinn det onde med det gode, det er tid til anger! Se frem mot min forløsning. Bær rettferdighetens frukt. Jeg vil redde de Gudfryktige. Vær frimodige, tiden er nær. Jeg kommer snart og har lønnen med meg.»

Hånden skrev mindre enn en halv times tid, og skriften kunne leses i omtrent 3 timer. Byens befolkning ble redde og all trafikk stoppet opp. Hærens flyvåpen fikk ordre om å ødelegge teksten, men det lot seg ikke gjøre. Teksten var skrevet i en høyere sfære.

ÆNoe av det samme hendte over byen Sæffle i Varmland i Sverige. Der så innbyggerne på ca1980 tallet en ildskrift på himmelen som var synlig lenge. Her kunne en lese følgende:

«Dere vil ikke holde mine bud, dette er mitt folks svakhet. Jesus.»

«Søk Herren, alle ydmyke i landet, dere som gjør hans vilje! Legg vinn på rettferd og ydmykhet, så blir dere kanskje spart på Herrens vredesdag!»Sef 2,3