«I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem, og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. I de tider kunne ingen ferdes trygt, verken ute eller hjemme. For det rådde stor uro blant alle dem som bodde her i landene.» 2 Krøn 15:3-5

Dagens drypp viser til en tid i Israel hvor de var uten den sanne Gud og ingen prest som lærte dem. Om vi skulle ajourføre dette med dagens situasjon i vårt land Norge i dag, så er vårt styresett, demokratiet, uten den sanne Gud, men heldigvis så har vi en prest som lærer alle dem som tar imot Ham. Ingen stat kan ta fra Jesus sitt embete som ble gitt ham av Gud, hans Far i himmelen. Den Hellige Ånd er Jesu talsmann. For ingen kan si at Jesus er Herre uten i Den Hellige Ånd. Jfr 1 Kor 12,3. Så er du ikke kommet til Jesus og hans frelse, så bør du søke ham og han lar seg finne enn i dag. Intet er nytt under solen, sier Forkynneren i 1,9, for også nå i vårt land kan snart ingen ferdes trygt, verken ute eller hjemme. For det er uro blant alle land i Europa, daglig skjer det drap på åpen gate. Slikt som vi hørte om i andre verdensdeler, er nå vanlig i våre egne land i Vesten. Vår redning er å bytte ut vår «vantro» med troen på Guds sønn, Jesus Kristus.

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Matt 11,28.