«Se, jeg sender dere som får blant ulver. Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer.» Matt 10,16

Hva skjer normalt om vi sender sauer på beite, der hvor ulver holder til? Du vet ulven liker å spise mat han liker, så sannsynligheten er da stor for at sauene blir drept av fienden. Men når en ser på en naturfilm der hvor sauer og ulver møtes, hva skjer da? Jo, sauene samles på marken, innenfor i en sirkel. Ulvene lusker rundt saueflokken for å få en eller flere til å «slippe» taket i samlet enhet. Sauene kan springe rundt i sirkel og hindrer ulvene for å ta dem, men de veikeste av sauene greier ikke tempoet og vips så har ulvene sitt bytte.

Som kristne er vi som sauene blant ulvene. Klokskapen vår skal da være som slangen, og vår enfoldighet skal være som duene.

«Pornografi er det nye narkotika,» sa en predikant for flere år siden, og vi ser «slangebittene» er blitt synlige i dag. Resultatet av dagens «kjønnsopplysninger» har ført til en permanent vridning av en ung manns mening om hvem han er og hva kvinner er. Utroskap, homofili, fri sex, og andre moralske gifter vil ødelegge en person om han eller hun adopterer giften.  Uskyld er ikke uvitenhet om synd, men en salig glede av å ikke være medskyldig i den. Du vet allerede mer enn du vil, men du kan leve ren og fri i Kristus ved å vandre i Ånden.

Duen er Guds Ånd som bor i Guds folk.

«Den som vandrer i rettferdighet og taler det som rett er, som forakter det som vinnes ved urett og vold, som rister sine hender så han ikke rører ved bestikkelser, som stopper ørene igjen for ikke å høre på blodråd, og som lukker øynene for ikke å se på det som ondt er,» Jesaja 33,15