«Jeg vil så dem ut blant folkene. Men i de fjerne land skal de komme meg i hu. De skal leve med sine barn og komme tilbake.» Sak 10,9.

Vi ser en ny tid for landet og folket i Israel, de kommer hjemover fra hele verden. De samles i landet som er deres, et land som Herren lovet dem gjennom Abraham, Isak og Jakob. I dag står nesten hele verdens befolkning imot Israel og vi nordmenn er blitt «boikottfolket» til israelske varer. «fort skifter sumar med vetter,» skrev A.Hovden i 1907 og det må vi si er utviklingen for oss nordmenn. I siste verdenskrig ble jødene med våre myndigheters velsignelse sendt rett til konsentrasjonsleirene, hvor de ble offer for Hitlers grusomme handlinger.

Etter krigens slutt ble vi veldig glad i våre venner, jødene, og hele verdenssamfunnet med FN i spissen fattet det endelige vedtaket at Israel skulle opprettes som egen stat. 14. mai 1948 ble Israel egen stat. Dagen etter proklamasjonen begynte nabolandene og angripe landet, Israel og siden har det vært ufred mot Israel. Jerusalem er byen som alle vil ha «eierskap» til, og striden om den er vedvarende. Jesus sier i Lukas 21, 24:

«De skal falle for sverds egg og føres som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende.»

Jeg tar med deler av et dikt som angår denne tid for Israel:

EXUDUS -FOR SISTE GANG

DET BLIR JAKOBS - STORE SANG

ISRAELS - TI GLEMTE STAMMER

SAMLES NÅ - UNDER MESSIAS BANNER

 

UT AV FOLK - AV SAME ETT

KOMMER NÅ - DEN GLEMTE SLEKT

ALLE HAR DEI - KALLET FÅTT

SLØRET TREKKES - NÅ HELT BORT

 

EXUDUS - AV FRELSTE HJERTER

VANDRER NÅ - MOT KANANS MARKER

ALDRIG FØR - PÅ DENNE JORD

HAR EN SETT - SLIK VANDRING STOR

 

HØG OG LAV - NÅ REISER SAMMEN

RIK OG FATTIG - FORSTÅR EN ANNEN

SØLV OG GULL - I MENGDER BÆRES

NÅ SKAL GUDS - MESSIAS ÆRES

 

DETTE SKJER HELT UTEN HAST

HEL IGEN BLIR STAV SOM BRAST

FRELSER KONGEN - JESUS KRIST

HAN ER STAMMENS - RETTE KVIST

 

VANDINGS TID VIL SNART BLI OVER

ALDRIG MER - DU JAKOB SOVER

LYSETS HERRE - MAKTENS SALT

VIL NÅ BLI FOR JAKOB ALT

 

HERREN GUD - TIL EVIG TID

VIL FRA NÅ - GÅ FØRST I STRID

INGEN FOLK - MED GOD FORSTAND

VIL UTFORDRE - LYSETS LAND

 

NY BLIR DAVIDS KONGESTAD

JERUSALEM BLIR KRONINGSBLAD

JØDE - GREKER VIL NÅ SAMMEN

BLI DEN  NYE  - JAKOBS STAMMEN

 

EXDUS I FORDOMS TID

VISER BILDE - SLIK DET BLIR

EXUDUS I ENDE TID

TRIST FOR DEM SOM UTEBLIR

SKREVET AV TORLEIF HALVORSEN