«Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin Sønn» (1Joh 5,10).

«Jesus Kristus er Herre» var og er den grunnleggende bekjennelsen for oss kristne.  Vi legger Bibelen som grunnlaget for å bekjenne at Jesus er sann Gud, som er bygningsmannen for hele universet. Johannes evangeliet 1,10 sier :

«Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.»

Jesus ble menneske og tok bolig iblant oss. Jesus er sann Gud, født av Faderen før alle tider. Jesus er utsendt av Faderen for å oppsøke og frelse det som er fortapt, og derfor kalles han «Synderes venn», som i sin lidelse og død gikk i vårt sted og gjorde fullkommen soning for alle menneskers synd og skyld.

Og ved troen på den oppstandne Jesus blir vi rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde , det være uten noen gjerning eller lovoppfyllelse fra vår side,.  Ved å ta imot Jesus ble vi født på ny og Den Hellige Ånd flyttet inn i våre hjerter , slik at denne sanne  tro kan bære Åndens frukt .  En dag vil Jesus komme i skyen for å hente hjem sin brud, menighet, og da har Jesus lovet  oss og bli ham lik.

Troen på den treenige Gud er den ene kristne tro. Uten å tro på Jesus, Guds sønn kan intet menneske bli frelst. For Skriften sier:

«Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin Sønn.» 1 Joh 5,10.

Ved denne felles kristne tro blir Jesus Herre i våre liv, slik at vi kan bekjenne Paulus sine ord i Romerbrevet 14,8:

«For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til.»