«Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre.» Luk 22,32

Jesus sa disse ord til Peter før han nektet for å kjenne ham. Uten oppfordring fra Peter bad Jesus for ham i sitt «indre», at Peters tro ikke måtte svikte ham. Men Jesus forutså allerede da ved dette møtet med disiplene sine, at Peter kom til å fornekte kjennskap til ham. Men Jesus så videre framover for Peter, at han kom til å omvende seg og at han da ville styrke sine troende brødre. Vi vet at det gikk som Jesus sa.

Hvor lett er det for oss i dag som er kommet til tro på Jesus, at vi i gitte stunder kan falle fra troen på Jesus. Når et barn eller ungdom kommer til tro på Jesus, så er dette en opplevelse for de som ikke glemmes snart. Men så kommer «hverdagen» og de møter verdens fristelser på nytt, da er det mange som begynner å lefle med «troen» på Jesus. De vet at de beveger seg på «kanten» av stupet og at de møter fristelser som er forlokkende. Da kan de lett falle i fristelser som de ikke hadde møtt om de hadde holdt seg på «veien» med Jesus.

Judas sier sitt brev 1, 20: «Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den Hellige Ånd,»

Hvor mange er det av oss som lever et 100% liv med Jesus?  Går det an å være 50% kristen og så leve resten som vi vil i verden? Jesus sier vilkårene for å følge ham :

«Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Mar 8,34

Hva hjelper Den Hellige Ånd oss kristne med ? Jo, dette sier Jesus i Joh 16,14-15:

«Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.»