«Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende?» Matt 24,3

Jesus sa en lignelse til dem:

  • «Se på fikentreet og alle trær.»

Fikentreeter et bilde på Israel og de andre trær blir da de forskjellige land på jorden.

  • Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før det er skjedd alt sammen.

Denne slekt betyr denne generasjon som ser dette skjer, skal ikke forgå før det er skjedd alt sammen.

  • Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær.

Det betyr at så snart «fikentreet» Israel, begynner å blomstre og likedan andre stater som er frigjort, da vet vi at tiden

går mot en sluttfase på jorden.

  • Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.» Lukas 21,29-32.

Tre ting som vil bli angrepet i endetiden:

  1. Ekteskapet oppløses
  2. Menigheten – kristenfolket deles i to – de som tar Guds ord alvorlig og de som ikke tror
  3. Staten Israel vil bli angrepet

Evangelisering og misjonering over hele jorden. (Matt 24,14)

Jødefolket blir en prøvestein for folkeslagene. Ett tegn for nasjonene på den ytterste dag (Matt 25,41-45)

«For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.» Rom 10,9