«Men jeg - jeg setter min lit til deg, Herre! Jeg sier: Du er min Gud!» Sal 31,15

En leser av mine drypp skriver følgende:

«Flott at du er på banen, altfor mange er på tribunen. Vi lever i de mest spennende tider, der mørke kjemper mot lyset. Lyset har allerede vunnet og det blir som du skrev i siste del (av dryppet). Det har begynt et verdensvid vekkelse og alle de som påkaller navnet Jesus blir frelst. Det blir en omvendelse der synd blir synd og nåde blir nåde.

Hans du skårer mange mål, bare fortsett. Hvert ord som du sender ut vender ikke tomt tilbake, men de utfører oppdrag og bringer resultater. Det blir spennende å møte deg i Himmelen og se dine kroner.»

Stoler du på Jesus når alt går bra og du ser at han jobber for deg, slik som du hadde tenkt det?  Mange liker denne form for tillit, da den flyter lett i deg, og den krever ingen særlig stor innsats av deg. Men så kommer dager da alt synes å gå galt, da flyter troen din saktere og saktere og stopper kanskje helt opp. Det er i slike situasjoner du må velge om du skal gå på viljen din og bare bestemme deg for å stole på Jesus også da, eller om du skal gjøre opprør og motsette deg hans veier med deg. Dette valget utgjør et viktig veiskille, Hold deg på livets vei sammen med Jesus og gled deg over hans nærvær. Velg å stole på Jesus under alle omstendigheter,

Ha ei god helg!

Når mine urolige tanker blir mange i mitt hjerte, da fryder din trøst min sjel. Sal 94,19