«Men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme.» 1 Kor 15,20 - 23.

Vil vi til Himmelen så må vi gå på veien som fører oss dit. Hvilken vei er det da? Det er ikke E-18 eller E-39, nei, den veien er ikke å finne fysisk, men du ser den når du åpner deg for Jesus. For Jesus sier at han er Veien, Sannheten og Livet og at ingen kommer til Himmelen uten Jesus.

Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer på Jesu tid. Han oppsøkte Jesus om natten for han kunne ikke spørre Ham om dagen, for ingen av fariseerne trodde han var Guds sønn, men Nikodemus var i tvil og derfor sa til Jesus: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.»  Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Joh 3,3

Så da er Jesus veien som fører til Himmelen, og da kan en ikke tro at en kommer dit uten å gå på den. Noen sier Gud er kjærlighet og da kommer vi ved livets ende her på jord til Himmelen. Dessverre, da kommer du ikke dit, for ingen kommer dit uten Jesus i sitt hjerte. Derfor la håpet om Himmelen oppmuntre oss, mens vi vandrer på livsveien sammen med Jesus. Jesus er LYSET, fortapelsen borte fra Gud er MØRKET, la oss derfor holde oss i LYSET.

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12