«Han skal ikke frykte for onde nyheter, hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.» Sal 112,7

En ny dag begynner med «blanke ark», vi vet ikke hva dagen vil bringe oss. Visstnok har vi gjort våre planer, men det er så mange ting som vil forstørre bevisstheten om livet med Jesus. Verden vi lever i er fulle av synsinntrykk og lyder som opptar mye av vår oppmerksomhet, og er vi ikke bevisst på det gode Guds ordet i Matteus 6,33,

«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!», så kan vi miste hele dagens velsignelser i vårt arbeid.

Å være standhaftig i livet er ikke det samme som å være sta. Men uansett om uventede hendelser prøver å få oss utav kurs, balanse, så er det lurt og heller ta det med ro. For her kommer Guds ordet inn: Søk først Guds rike…

Har vi begynt dagen med en «Jesus stund», så vet vi at alt som vi møter er under kontroll av vår Mester og Herre, Jesus.

Synes denne sangen er dekkende for dette «dryppet» i dag :

Jeg trenger Din fylde, O Jesus, Jeg trenger den hver en dag. Når tidlig ved morgen jeg våkner, og går inn til livets jag.
Jeg trenger Din fylde Jesus, jeg trenger den hver en dag. Så fyll meg og bruk meg, min frelser. Hver stund til Ditt velbehag.
Jeg fylden behøver i hjemmet, så vel som i fremmed lag. Jeg fylden behøver i enerom, når jeg legger frem min sak.
Jeg trenger Din fylde Jesus, jeg trenger den hver en dag. Så fyll meg og bruk meg min Frelser, hver stund til Ditt velbehag.
Jeg trenger Din fylde O Jesus. Til lys over Ordets vei. Jeg trenger Din kraft over sjelen, når jeg skal lovprise Deg.
Jeg trenger den, og jeg skal få den I Ordet det skrevet står. Han Ånden skal gi dem som lyder, Og fylle deg hvor du går.

«Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud!» Markus 11,22